Kijk eens naar buiten!

De maatschappij is in beweging en organisaties dienen mee te bewegen. Ook jouw organisatie. Er zijn uitdagingen genoeg! Het milieu. Gezondheid. Arbeidsomstandigheden. Transparantie. Kernthema's die in ieder verduurzamingsplan moeten worden opgenomen. Er gebeurt veel in onze omgeving en toch zijn wij (nog) niet in staat om betrokkenheid te tonen bij...Lees meer

Managen naar morgen

Als manager heb ik altijd getracht om mijn collega’s eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun taken. Ik zette de grote lijnen uit en stuurde bij waar nodig. Als verantwoordelijke voor MVO streefde ik ernaar om mezelf overbodig te maken. In vele organisatiemodellen staat controle bij managers echter centraal, die...Lees meer

Betrokkenheid met medewerkers: Nieuwe generatie, nieuwe voorwaarden

Door de toenemende arbeidsparticipatie hebben we het drukker dan ooit. We draaien onze dagen als machines. Kinderen naar de crèche. In de file. Op kantoor. Output. Controle. En gaan weer naar huis. Iedere dag. Doen we echt wat we willen? Is dit het beeld dat we voor ogen hebben als...Lees meer

De noodzaak van stakeholderbetrokkenheid

De dynamiek versneld en transparantie neemt toe. Bedrijfsactiviteiten worden zichtbaar voor consument, ngo en overheid/inspectie. Voorbeelden passeren ons bijna dagelijks op prime time televisie. Aanleiding genoeg om de aandacht voor stakeholderbetrokkenheid uit te breiden. Stakeholdersbetrokkenheid zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Kennis bijvoorbeeld. En een goede reputatie. Dus verbind! De voordelen van het samenwerken met...Lees meer

Het organisatiemodel Naar Morgen

De hedendaagse dynamiek zorgt ervoor dat organisaties zich continu dienen aan te passen. Lastig in de huidige (vaste) structuren waarin we veelal functioneren. Betrokkenheid biedt de oplossing. Dit zijn de uitgangspunten. De reputatie is in toenemende mate de belangrijkste waarde van een organisatie. Betrokkenheid tonen met medewerkers (ipv formeel leiderschap) zorgt...Lees meer