Introductie

Medewerkers vanuit jouw bedrijf die tijd en kennis investeren voor een (relevant) goed doel tijdens werkuren, ofwel corporate volunteering. Ze doen dit in lokale projecten die deze tijd en kennis nodig hebben. Het gebeurt effectief en met een doel, vaak in een afgebakend tijdsbestek van enkele weken of maanden. Lokale vraagstukken worden zo opgelost door bedrijven (uit de buurt), wat zorgt voor verbinding en vertrouwen.

Corporate volunteering is nog wat nieuw in Nederland, maar al heel lang razend populair in de VS en Australië en een van de belangrijkste doelstellingen van de VN. En met een goede reden. Omdat corporate volunteering een effectief middel blijkt voor het bedrijfsleven om betrokkenheid te creëren met de samenleving en te inspireren om gezamenlijk actie te ondernemen. Het is goed voor jouw medewerkers, jouw bedrijf én de buurt of lokale gemeenschap waar je mee samenwerkt.

Goed gepland, georganiseerd en uitgevoerd biedt dit initiatief een geweldige bijdrage voor de waarde van mens, team en bedrijf. Collega’s die samen werken aan een project creëren verbintenissen die ver na een project nog blijven bestaan. Het is het kruispunt van betrokkenheid en MVO, daar waar mensen samenkomen en de wereld een beetje beter achterblijft.

In most societies around the world, volunteers make significant contributions to economic and social development. Through their voluntary actions, millions of people are contributing to meeting the Millennium Development Goals (MDGs). State of the World’s Volunteerism Report 2011
Universal Values for Global Well-being.

Corporate volunteering vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van jouw bedrijf en zorgt tegelijkertijd voor een uitstekende ontwikkeling van medewerkers. Dat is win-win!

Voordelen voor jouw bedrijf

 • Meer loyaliteit onder medewerkers
 • Toename in engagement onder medewerkers
 • Betere resultaten op gebied van productiviteit
 • Positiever beeld vanuit de gemeenschap van het bedrijf en daaruit voortvloeiende marketingmogelijkheden
 • Zichtbare activiteiten voor buurt, gemeenschap of doelgroep
 • Positief effect op resultaat van jouw bedrijf
 • Vrijwilligerswerk is waar betrokkenheid en MVO-beleid samenkomen.
 • Goede vrijwilligersprogramma’s zorgen voor betere competenties, meer kennis, betere sociale en persoonlijke vaardigheden en meer creativiteit.

Voordelen voor de medewerker

 • Meer kennis, vaardigheden en mogelijkheden
 • Ze ontwikkelen nieuwe communicatie- en leiderschapsvaardigheden
 • Verhoogde moraal en meer motivatie
 • Meer werkplezier
 • Meer personele en professionele groei

Voordelen voor de buurt, gemeenschap of doelgroep

 • Toegang tot vaardigheden die ze anders niet zouden hebben of moeilijker kunnen vinden.
 • Toegang tot intellectueel kapitaal in de omgeving.
 • Lage kosten
 • Directe actie die impact heeft
 • Meer interactie tussen bewoners en bedrijven.

Voordelen voor non-profitorganisaties

 • Toegang tot intellectueel kapitaal en vaardigheden tegen lage kosten
 • Snelle actie
 • meer innovatie/nieuwe ideeën
 • Meer donaties.

Gezondheid, geluk…

92% van de vrijwilligers geeft aan een betere invulling te geven aan de zin van het leven.
89% van de vrijwilligers heeft een beter zelfbeeld
73% van de vrijwilligers voelen minder stress
75% van de vrijwilligers heeft een positiever beeld van hun werkgever.
68% van de vrijwilligers voelen zich mentaal gezonder
29% van chronisch zieke vrijwilligers kunnen beter omgaan met hun ziekte
Vrijwilligerswerk draagt bij aan de behoefte om tot een sociale groep te behoren.
Vrijwilligerswerk creëert empathie, wat zorgt voor geluk. (4)

En een betere wereld!

“Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving.” Z.M. Koning Willem-Alexander tijdens Troonrede 2015.

Door medewerkers samen te laten werken aan maatschappelijke vraagstukken in partnerschappen zorgen we voor bevlogen medewerkers en een betere wereld. Doe je mee?

De route naar morgen

 1. Organiseer een mastermind, bijvoorbeeld met koplopers, MVO, HR, OR en een directielid.
 2. Lees onze gratis whitepapers over de mastermind en corporate volunteering en voer de quick scan Hoe betrokken is jouw organisatie? uit.
 3. Meet de medewerkersbetrokkenheid met een betrokkenheidsonderzoek
 4. Registreer voor online coaching en inspiratie op ons platform Samen Naar Morgen.
 5. Doorloop de Leergang Organisaties naar betrokkenheid of formuleer de purpose van het bedrijf
 6. Neem deel aan de mastermindgroep Corporate valutering voor ervaringen en inspiratie van gelijkgestemden bedrijven.
 7. Ontwerp het programma Werk met Impact voor jouw bedrijf, benoem relevante non-profitorganisaties
 8. Sluit een (of meerdere) partnerschap(pen) met een non-profitorganisatie
 9. Introduceer het partnerschap
 10. Start en begeleid de deelnemers
 11. Meet de impact, evalueer en pas aan.

Of laat je door ons coachen in de Mastermind Organisaties naar betrokkenheid (incompany met begeleiding).

Bronnen

 1. Strategic Management Journal, Vol. 30, Pages 895–907, 2009, Jaepil Choi and Heli Wang.
 2. Unpacking the Mechanism by which Corporate Responsibility Impacts Stakeholder Relationships”, British Journal of Management, Vol. 24, 127–146 (2013), Carola Hillenbrand, Kevin Money and Abby Ghobadian.
 3. 41% van de werkgevers zegt dat vrijwilligerswerk net zo belangrijk is als betaald werk en 20% geeft aan dat zij iemand aannemen als gevolg van vrijwilligerswerk in hun organisatie (LinkedIn, 2011).
 4. Do Good. Live Well Survey 2010, UnitedHealthcare/VolunteerMatch.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!