Introductie

Net als bij volwassenen geven leiderschapsvaardigheden ook kinderen de mogelijkheid om van jongs af aan de controle over hun eigen leven te pakken. Ze hebben meer zelfvertrouwen, lossen problemen creatief op, werken samen, ontwikkelen goede (publieke) communicatievaardigheden, hebben meer zelfkennis (van hun sterke en minder sterke karaktereigenschappen) en organisatiekracht, kennen hun talenten, weten wat ze willen bereiken en nemen hun verantwoordelijkheid.

Voor de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden speelt de opvoeding thuis en op school een grote rol, net als het voorbeeldgedrag van ouders. Maar ook activiteiten als teamsport, theater, dansen, schoolkamp, handvaardigheid en vrijwilligerswerk dragen bij.

Met het creëren van een leiderschapscultuur thuis kun jij ervoor zorgen dat iedereen in hun kracht blijft functioneren. Het zorgt voor bevlogenheid, geluk en rust.

Erken hun potentieel

Ieder kind heeft de intrinsieke motivatie en vaardigheid om te groeien. Volgens Daniel Pink van Drive zijn autonomie, meesterschap en purpose hiervoor de enige benodigdheden (en beloningen dus niet!). Mensen willen zelf de directie van hun leven bepalen, nieuwe dingen uitproberen en (hiermee) impact creëren.
Geef ze taken die ze zelfstandig kunnen uitvoeren en bevorder hun zelfvertrouwen. Geef ze de ruimte om hun verantwoordelijkheid te nemen, fouten te maken en deze te herstellen.

Om persoonlijk leiderschap te bevorderen bij kinderen wordt het ouders aanbevolen om vooral betrokken zijn, ze te faciliteren en zichzelf laten zijn. Luister, observeer en speel in op hun behoeften. En niet onbelangrijk; laat je eigen verwachtingen los.

Begeleid

  • Heb vertrouwen. Ons vertrouwen vergroot het zelfvertrouwen van kinderen. Iedereen heeft een eigen ontwikkelingspad, al dan niet met een omweg. We moeten iedereen hun eigen ruimte geven en fouten laten maken, deze te herstellen en hiervan te leren. Wat de intrinsieke motivatie om te blijven leren en ontwikkelen van onze kinderen vergroot.
  • Ben aardig en beleeft. Het is gratis, simpel en heeft een groot effect op de zelfwaarde van kinderen. Pas als we ons veilig voelen en vriendelijk worden behandeld, functioneren we in onze kracht.
  • Toon affectie. Iedereen worstelt weleens met het leven en het is onze taak om onze kinderen daarin te steunen.
  • Geef advies. Kinderen hebben onze (positieve) feedback nodig in hun zoektocht naar purpose.
  • Geef tijd. Je kind(eren) hebben je nodig. Je aanwezigheid, tijd en aandacht om je kind(eren) de begeleiding te geven die het nodig heeft. Zorg ervoor dat de prioriteiten op de juiste plek staan.
  • Heb geduld. Voorkom dat kinderen zich alleen gewaardeerd voelen als ze presteren.
  • Toon respect. Kinderen zijn niet op de wereld gezet om een kopie van ons te worden. Iedereen is uniek en verdiend waardering voor de persoon die het wil zijn (3).

Creëer een uitdagende omgeving

Creëer thuis een omgeving waar kinderen zelfstandig kunnen spelen. Dit betekent dat ze zelf overal bij kunnen en zelf een keuze kunnen maken uit het aanwezige, uitdagende (en creatieve) materiaal. Daarnaast kun je voor uitdaging ook met ze naar buiten; spelen in de natuur, herfstbladeren of zwerfafval opruimen in de speeltuin of hun kennis vergroten in een museum, door het bevorderen van lezen en het kijken van educatieve televisieprogramma’s.

Ben bovenal het goede voorbeeld. Jouw grootste verantwoordelijkheid als ouder is om je kinderen voor te bereiden op hun toekomst en alles wat daarin voor hun mogelijk is. Des te beter zij zijn voorbereid, des te minder problemen zij zullen ervaren als ze ouder worden. En daarvoor zullen zij je dankbaar zijn!

Tip: Ontwerp een leiderschapscultuur voor en met het gezin en reflecteer regelmatig. Niet alleen een goede investering in de toekomst van je kinderen, ook nog eens ontzettend gezellig! Hoe je dat kan doen lees je hier.

– Boukje van der Pant

De route naar morgen

Met De route naar morgen – Werken aan persoonlijk leiderschap ontwikkelen kinderen op een praktische wijze hun leiderschapsvaardigheden. Thuis -alleen of met het gezin- of bij een Leiderschapsmentor. Bekijk alle mogelijkheden in onze winkel.

Bronnen en inspiratie

10 Things Your Team Needs From Your Leadership door Sherrie Cambell. Entrepreneur, 2016.
How to Develop Leadership Skills in Your Children door Skip Prichard. 2016.