Introductie

Net als bij volwassenen geven leiderschapsvaardigheden ook kinderen de mogelijkheid om van jongs af aan de controle over hun eigen leven te pakken. Ze hebben meer zelfvertrouwen, lossen problemen creatief op, werken samen, ontwikkelen goede (publieke) communicatievaardigheden, hebben meer zelfkennis (van hun sterke en minder sterke karaktereigenschappen) en organisatiekracht, kennen hun talenten, weten wat ze willen bereiken en nemen hun verantwoordelijkheid.

En hiervan profiteert het hele gezin.

  • Betere samenwerking
  • Meer betrokkenheid en respect voor elkaars route
  • Focus en rust
  • Iedereen in hun kracht.

In hoeverre leiderschap wordt ontwikkelt in het gezin hangt sterk af van de keuzes die ouders maken. Welke waarden en normen worden er in het gezin gehanteerd? Voor welke opvoeding op school wordt gekozen? Hoe wordt omgegaan met talentontwikkeling? Welke voorbeeldrol vervullen de ouders?

Thema’s

Gezinscultuur
Mentale gezondheid
Ouderbetrokkenheid

Vaardigheden

Groot dromen
Je hart volgen
Creatief denken
Positiviteit
Nieuwsgierigheid
Verantwoordelijkheid nemen
Empathie
Dankbaarheid
Samenwerken
Betrokkenheid
Inzet
Hindernissen nemen
Fouten maken
Doorzetten
Zelfreflectie

Blogposts

Uit de pers

Loading RSS Feed