Introductie

Geld verdienen. Voor de medewerker en het bedrijf belangrijke behoeften. Met een arbeidsrelatie vinden zij elkaar. De deal is rond, beide tevreden. Of nog niet?
De wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd wordt steeds belangrijker. Het bedrijf zet in op hogere productiviteit, omzet en winst. De medewerker wil daarentegen waardering en persoonlijke groei.

Vaak vinden zij elkaar, maar in toenemende mate ook niet. Het aantal meldingen van overspannenheid en burn-out als beroepsziekte is bijvoorbeeld in de periode 2005-2015 met 90% gestegen. Stress op de werkvloer is inmiddels beroepsziekte nummer 1 en het gevolg van onder andere het gebrek aan betrokkenheid. De toename aan diversiteit, het gebrek aan autonomie, de verharding van de maatschappij en veranderende wet- en regelgeving zorgen er volgens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder andere voor dat medewerkers niet in hun kracht functioneren.

Maar ook de manager levert een bijdrage.

  • Slechts 10% van de managers heeft de vaardigheden om medewerkers aan te sturen.
  • Slechts 35% van de managers zijn betrokken
  • Bij 30% van de niet-betrokken medewerkers ligt de oorzaak bij de manager.
  • De medewerkersbetrokkenheid in Nederland is laag. Volgens Gallup’s State of the global workplace (2013) is 9% van de medewerkers betrokken.

Medewerkers weer in hun kracht!

Om medewerkers in hun kracht te krijgen én houden moet het anders! Het is tijd voor nieuwe spelregels.
Groeien en bloeien is het gezamenlijke doel. Betrokkenheid de oplossing.

Wie is de betrokken medewerker?

“Ik werk hier om dat ik mij verbonden voel met de purpose van het bedrijf en ik de mogelijkheid krijg mij voortdurend te ontwikkelen. Door autonoom (samen) te werken aan projecten die goed aansluiten bij mijn ambitie, altijd en overal. De ruimte die ik krijg, vertaalt zich direct in mijn inzet voor het bedrijf”

Zij zijn diegene die zich verbonden voelen met, enthousiast zijn over en commitment tonen richting het werk en hun werkgever. Zij leveren te allen tijde een positieve bijdrage aan de organisatie in de vorm van innovatie, groei en winst. Zij ontwikkelen nieuwe producten en diensten en genereren nieuwe ideeën en klanten. Hiermee dragen zij bij aan economische groei en nieuwe banen.

Daarnaast:

  • Tonen zij meer inzet (+57%) en blijven de werkgever trouw (+87%).
  • Levert dit per betrokken medewerker zo’n $2.000,- op.

Betrokkenheid gaat verder dan maatregelen als Het Nieuwe Werken. Het is een strategie waarmee het bedrijf waarvoor je werkt zich kan (blijven) aanpassen aan de versnelde dynamiek. Door te handelen vanuit het potentieel van medewerkers creëert jouw bedrijf empowerment, met positief effect op de cultuur, de innovatiekracht en de reputatie van de organisatie.
Zonder grote investeringen ontstaan resultaten als een hogere productiviteit per werknemer, loyale werknemers en een verbeterde reputatie van jouw bedrijf door de bijdrage die het levert aan maatschappelijke vraagstukken.

Ambities

Met de volgende ambities benutten wij ieders potentieel.

  • Medewerkers krijgen meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap.
  • Medewerkers krijgen meer ruimte om in hun eigen, en partner/kind(eren indien van toepassing, behoeften te kunnen voorzien.
  • Medewerkers krijgen de ruimte om impact te leveren vanuit hun purpose.

De route Naar Morgen

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin je op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat je het ouderschap naar ieders behoefte thuis kunt invullen én eenieder zich continu, op een toegankelijke wijze, kan blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!