Introductie

Voor niets gaat de zon op. Werken vormt een essentieel onderdeel van ons leven. Maar werken we om te leven of leven we om te werken?

Om in onze kracht te functioneren maken we allemaal een eigen afweging, maar veel keuze is er vervolgens niet.
Wij willen een plekje voor iedereen en ambiëren meer en toegankelijk Werk met Impact.

 • Flexibel werk
 • Vrijwilligerswerk door medewerkers
 • Vrijwilligerswerk voor gezinnen

Vrijwilligerswerk door medewerkers

Medewerkers vanuit jouw bedrijf die tijd en kennis investeren voor een (relevant) goed doel tijdens werkuren, ofwel corporate volunteering. Ze doen dit in lokale projecten die deze tijd en kennis nodig hebben. Het gebeurt effectief en met een doel, vaak in een afgebakend tijdsbestek van enkele weken of maanden. Lokale vraagstukken worden zo opgelost door bedrijven (uit de buurt), wat zorgt voor verbinding en vertrouwen.

Corporate volunteering is nog wat nieuw in Nederland, maar al heel lang razend populair in de VS en Australië en een van de belangrijkste doelstellingen van de VN. En met een goede reden. Omdat corporate volunteering een effectief middel blijkt voor het bedrijfsleven om betrokkenheid te creëren met de samenleving en te inspireren om gezamenlijk actie te ondernemen. Het is goed voor jouw medewerkers, jouw bedrijf én de buurt of lokale gemeenschap waar je mee samenwerkt.

Goed gepland, georganiseerd en uitgevoerd biedt dit initiatief een geweldige bijdrage voor de waarde van mens, team en bedrijf. Collega’s die samen werken aan een project creëren verbintenissen die ver na een project nog blijven bestaan. Het is het kruispunt van betrokkenheid en MVO, daar waar mensen samenkomen en de wereld een beetje beter achterblijft.

In most societies around the world, volunteers make significant contributions to economic and social development. Through their voluntary actions, millions of people are contributing to meeting the Millennium Development Goals (MDGs). State of the World’s Volunteerism Report 2011
Universal Values for Global Well-being.

Corporate volunteering vergroot de maatschappelijke betrokkenheid van jouw bedrijf en zorgt tegelijkertijd voor een uitstekende ontwikkeling van medewerkers. Dat is win-win!

 Voordelen voor jou

 • Meer kennis, vaardigheden en mogelijkheden.
 • Ze ontwikkelen nieuwe communicatie- en leiderschapsvaardigheden.
 • Verhoogde moraal en meer motivatie.
 • Meer werkplezier.
 • Meer personele en professionele groei.

Voordelen voor jouw bedrijf

 • Meer loyaliteit onder medewerkers.
 • Toename in engagement onder medewerkers.
 • Betere resultaten op gebied van productiviteit.
 • Positiever beeld vanuit de gemeenschap van het bedrijf en daaruit voortvloeiende marketingmogelijkheden.
 • Zichtbare activiteiten voor buurt, gemeenschap of doelgroep.
 • Positief effect op resultaat van jouw bedrijf.
 • Vrijwilligerswerk is waar betrokkenheid en MVO-beleid samenkomen.
 • Goede vrijwilligersprogramma’s zorgen voor betere competenties, meer kennis, betere sociale en persoonlijke vaardigheden en meer creativiteit.

Daarbij heeft het rapport ‘ aangetoond dat tijd die vrijgemaakt wordt voor vrijwilligerswerk de belangrijkste pijler is voor een hoger engagement vanuit medewerkers. Een andere studie van de  heeft daarnaast laten zien dat organisaties die hun medewerkers vrijwilligerswerk onder werktijd laten doen significant hoger scoren op werkplezier.

 Voordelen voor de buurt, gemeenschap of doelgroep

 • Toegang tot vaardigheden die ze anders niet zouden hebben of moeilijker kunnen vinden.
 • Toegang tot intellectueel kapitaal in de omgeving.
 • Lage kosten.
 • Directe actie die impact heeft.
 • Meer interactie tussen bewoners en bedrijven.

Voordelen voor non-profitorganisaties

 • Toegang tot intellectueel kapitaal en vaardigheden tegen lage kosten
 • Snelle actie
 • meer innovatie/nieuwe ideeën
 • Meer donaties.

Gezondheid, geluk…

92% van de vrijwilligers geeft aan een betere invulling te geven aan de zin van het leven.
89% van de vrijwilligers heeft een beter zelfbeeld
73% van de vrijwilligers voelen minder stress
75% van de vrijwilligers heeft een positiever beeld van hun werkgever.
68% van de vrijwilligers voelen zich mentaal gezonder
29% van chronisch zieke vrijwilligers kunnen beter omgaan met hun ziekte
Vrijwilligerswerk draagt bij aan de behoefte om tot een sociale groep te behoren.
Vrijwilligerswerk creëert empathie, wat zorgt voor geluk. (4)

En een betere wereld!

“Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving.” Z.M. Koning Willem-Alexander tijdens Troonrede 2015.

Door medewerkers samen te laten werken aan maatschappelijke vraagstukken zorgen we voor bevlogen medewerkers en een betere wereld. Doe je mee?

Ambities

Met het initiatief Werk met Impact leveren wij een bijdrage aan de volgende ambities.

 • Medewerkers krijgen meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Medewerkers krijgen meer ruimte om in hun eigen, en partner/kind(eren) indien van toepassing, behoeften te kunnen voorzien.
 • Medewerkers krijgen de ruimte om impact te leveren vanuit hun purpose.

De route naar morgen

 1. Neem deel aan onze mastermindgroepen
 2. Download de leergang Persoonlijk leiderschap
 3. Zoek of wordt een mentor
 4. Zoek Werk met Impact.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin je op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat je het ouderschap naar ieders behoefte thuis kunt invullen én eenieder zich continu, op een toegankelijke wijze, kan blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!

 

Bronnen
 • Red Balloon/Altus Q Employee Engagement Capabilities, 2012.
 • Macquarie Graduate School of Management, 2013