Introductie

Om vaardigheden te ontwikkelen kunnen we een training of leergang volgen. Maar niets werkt effectiever dan de praktijk. En Helemaal als je een plek vindt die past bij je purpose (of die van je gezin).

De (internationale) gemeenschap kan jou hulp goed gebruiken. Vrijwilligers bieden hun (direct) toegang tot vaardigheden die ze anders niet zouden hebben of moeilijker kunnen vinden. Nog meer impact dus. Door jou! En daar profiteren jij én je werkgever ook van.

Voordelen voor jou

Daarnaast is aangetoond dat vrijwilligerswerk positieve effecten heeft op je gezondheid.

92% van de vrijwilligers geeft aan een betere invulling te geven aan de zin van het leven.
89% van de vrijwilligers heeft een beter zelfbeeld
73% van de vrijwilligers voelen minder stress
75% van de vrijwilligers heeft een positiever beeld van hun werkgever.
68% van de vrijwilligers voelen zich mentaal gezonder
29% van chronisch zieke vrijwilligers kunnen beter omgaan met hun ziekte
Vrijwilligerswerk draagt bij aan de behoefte om tot een sociale groep te behoren.
Vrijwilligerswerk creëert empathie, wat zorgt voor geluk. (4)

Maar ook op je werkplezier en persoonlijke ontwikkeling.

 • Meer kennis, vaardigheden en mogelijkheden.
 • Ze ontwikkelen nieuwe communicatie- en leiderschapsvaardigheden.
 • Verhoogde moraal en meer motivatie.
 • Meer werkplezier.
 • Meer personele en professionele groei.

Voor je werkgever

Jouw bedrijf kan met een corporate volunteering programma je (projectmatig) vrijwilligerswerk laten uitvoeren tijdens werkuren voor een relevant goed doel en hiermee invulling geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid (MVO).

Corporate volunteering is nog wat nieuw in Nederland, maar al heel lang razend populair in de VS en Australië en een van de belangrijkste doelstellingen van de VN. En met een goede reden. Omdat corporate volunteering een effectief middel blijkt voor het bedrijfsleven om betrokkenheid te creëren met de samenleving en te inspireren om gezamenlijk actie te ondernemen. Het is goed voor medewerkers, het bedrijf én de buurt of (internationale) gemeenschap waar je mee samenwerkt.

 • Meer loyaliteit en werkplezier onder medewerkers.
 • Toename in betrokkenheid onder medewerkers.
 • Betere resultaten op gebied van productiviteit.
 • Positiever beeld vanuit de gemeenschap van het bedrijf en daaruit voortvloeiende marketingmogelijkheden.
 • Zichtbare activiteiten voor buurt, gemeenschap of doelgroep.
 • Positief effect op resultaat van jouw bedrijf.
 • Vrijwilligerswerk is waar betrokkenheid en MVO-beleid samenkomen.
 • Goede vrijwilligersprogramma’s zorgen voor betere competenties, meer kennis, betere sociale en persoonlijke vaardigheden en meer creativiteit.

“Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving.” Z.M. Koning Willem-Alexander tijdens Troonrede 2015.

Op welke wijze ga jij een bijdrage leveren aan de (internationale) gemeenschap én (hiermee) je eigen ontwikkeling?

De route naar morgen

 1. Informeer bij je werkgever naar de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen tijdens werktijd bij een relevante non-profitorganisatie. Lees verder over hoe jouw bedrijf kan starten met het programma corporate volunteering of download gratis de whitepaper Corporate Volunteering.
 2. Doe vrijwilligerswerk met vrienden, je partner of gezin. Denk bijvoorbeeld aan een geldinzamelingsactie, meld je bij een goede doelen organisatie die past bij je purpose (of die van je gezin), verrijk je straat, zorg voor buurtbewoners en/of ruim zwerfafval op.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin je op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat je het ouderschap naar ieders behoefte thuis kunt invullen én eenieder zich continu, op een toegankelijke wijze, kan blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact

Bronnen

 • Red Balloon/Altus Q Employee Engagement Capabilities, 2012
 • Macquarie Graduate School of Management, 2013