Introductie

Elk gezin heeft een manier waarop zij met elkaar samenwerken, problemen oplossen en doelen bereiken. Ofwel een gezinscultuur. En alhoewel de voordelen groot zijn, besteed nog niet iedereen hier aandacht aan. Tijd voor actie!

Inhoud

Cultuur is de wijze waarop een groep mensen denken, oordelen, handelen en voelen, en moet continue worden onderhouden. Drie onderdelen zijn van belang.

 1. Waarden: Een overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou moeten worden. Het betreffen aspecten die we belangrijk vinden, bijvoorbeeld veiligheid en betrokkenheid.
 2. Normen: Een vertaling van de onderliggende waarden in concrete gedragsregels en voorschriften
 3. Tradities: Vastgestelde activiteiten vanuit de identiteit en purpose van het gezin. Bijvoorbeeld zondag=familiedag, of de gezamenlijke wintersportvakantie.

Gezinnen zonder vastgestelde (of verwaarloosde) cultuur lopen het risico dat er binnen het gezin, al dan niet van buitenaf gedreven, vanuit verschillende waarden en normen wordt gehandeld, wat zorgt voor wrijving of zelfs crisis in het gezin (nu of in de toekomst). Bijvoorbeeld als kinderen keuzes gaan maken waarvan jij had gehoopt dat zij die niet zouden maken (al dan niet uit ervaring).

De route naar morgen

Om invulling te geven aan de cultuur van jouw gezin, beantwoord dan met je gezin (indien zij hiervoor oud genoeg zijn) de volgende vragen.

 • Wat is de purpose van ons gezin?
 • Wat voor gezin willen wij zijn?
 • Wat voor activiteiten willen wij doen?
 • Welke emotie(s) moet(en) de hoofdrol spelen in ons huis?
 • Welke aspecten zijn belangrijk voor ons als gezin?
 • Wat zijn de unieke talenten en capaciteiten van je gezinsleden?
 • Wat zijn onze verantwoordelijkheden als leden van dit gezin?
 • Wat zijn de principes die willen naleven?
 • Wie zijn onze helden en waarom?
 • Welke gezinnen inspireren ons en waarom?
 • Waarom kom je naar huis?
 • Wat zou je willen veranderen?
 • Hoe wilen we worden herinnert?
 • Wat voor soort relatie willen we met elkaar hebben?
 • Hoe behandelen we elkaar?
 • Hoe kunnen wij bijdragen aan de samenleving?

Registreer voor online coaching, het delen van ervaringen of het opdoen van inspiratie van gelijkgestemden.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin je op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat je het ouderschap naar ieders behoefte thuis kunt invullen én eenieder zich continu, op een toegankelijke wijze, kan blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!