Kinderen die vrijwilligerswerk doen zijn meer zelfverzekerd, empathisch en worden goede leiders. de kans om geweldige leiders te worden. Vrijwilligerswerk helpt hen om een gevoel te krijgen bij het grotere geheel en hun rol hierin te ontdekken.

1.  Vrijwilligerswerk ontwikkelt hun empathisch vermogen
Vrijwilligerswerk versterkt de ontwikkeling van het empathisch vermogen van kinderen. Door de uitvoering van vrijwilligerswerk krijgen kinderen een breder zich op de samenleving en leren kinderen hoe anderen leven en zet hun eigen uitdagingen in perspectief (1). Ze zullen hierdoor sneller empathie tonen voor situaties die zij hebben meekregen en zullen hiervanuit sneller in actie komen en een bijdrage leveren (2).

2.  Vrijwilligerswerk maakt gezond en gelukkig
Onderzoeken door de Harvard Medical School (3) laten een relatie zien tussen het uitvoeren van vrijwilligerswerk en een vorm van voldoening, welzijn en geluk. show a connection between volunteering and a sense of personal satisfaction, well being and happiness. Het zorgen voor anderen ontwikkelt geduld en het versterkt relaties, volgens Dr. Ed Diener and Dr. Martin Seligman (5) zijn dit essentiële componenten van geluk. Vrijwilligerswerk faciliteert maximaal de mogelijkheid tot het vinden van intense relaties.

3.  Vrijwilligerswerk bevordert samenwerking 
Vrijwilligerswerk in groepen bevordert de samenwerking in teams (6). De groep werkt dan samen aan hetzelfde doel, wat verschillen in leeftijd, leerprestaties en sociale status nivileert. Een ideaale situatie voor het ontwikkeling van leiderschap (8).Niek gek dat het uitvoeren van vrijwilligerswerk wordt aangeraden voor families en teams uit organisaties! Het bevordert de onderlinge relaties, het tonen van empathie (naar elkaar), geluk (met elkaar) en leiderschap.

4.  Vrijwilligerswerk bevordert leiderschapsvaardigheden
Volgens Karin Hurt (9) worden door het afbreken van hiërarchie in de groep, kinderen in staat gesteld om hun natuurlijke leiderschapskwaliteiten -hun stem- te ontdekken.

5.  Vrijwilligerswerk bevordert leren
Volgens een onderzoek van de University of Minnesota Youth Development (11), vrijwilligerswerk draagt bij aan betere leerprestaties. volunteering promotes higher grade point averages and academic confidence. Het concept “Service learning” geeft zelfs aan dat hiernaast ook academische vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossing en het toepassen van hetgeen is geleerd in nieuwe situaties worden aangeleerd met de uitvoering van vrijwilligerswerk (12).
Kinderen worden in staat gesteld om op hun eigen academische niveau vrijwilligerswerk uit te voeren, zoals lezen in groep 3/4 en het oplossen van bepaalde vraagstukken in groep 6/7/8.

6.  Vrijwilligerswerk draagt bij een succesvolle carrière

empathie, het leren, de persoonlijke groei en -ontwikkeling zijn de absolute beloningen van vrijwilligerswerk. Vaardigheden die je kind nu goed kan gebruiken, maar de rest van het leven zeer waardevol zijn.  Met alle vaardigheden die worden aangeleerd tijdens de uitvoering van vrijwilligerswerk én de bevordering van het zelfbewustzijn en zelfzekerheid, zorgen ervoor dat And yes, volunteering helps kids get into college
Empathy, learning, growth and personal satisfaction are the real rewards of volunteering. This is why volunteering is also on college admission officers’ radar; colleges want to attract good people, not just good candidates. So what kind of volunteering opportunities should kids look for? Start with something they feel personally connected to—they’re more likely to stick with it. Giving, compassion and commitment are qualities kids learn by example.

De route naar morgen

vindt vrijwilligerswerk waar kinderen zich mee verbonden voelen. Kinderen kunnen vrijwilligerswerk uitvoeren door o.a.:

  • Het opruimen van zwerfafval op in de natuur
  • Het opruimen van herfstbladeren
  • Het verzorgen van dieren
  • Klusjes doen voor buurtbewoners.

Bronnen

1. http://greatergood.berkeley.edu/article/item/six_habits_of_highly_empathic_people1
http://www.parentingscience.com/teaching-empathy-tips.html
http://www.health.harvard.edu/special-health-reports/simple-changes-big-rewards-a-practical-easy-guide-for-healthy-happy-living
http://www.happify.com/hd/the-5-skills-that-will-increase-your-happiness/
http://www.health.harvard.edu/blog/volunteering-may-be-good-for-body-and-mind-20130626642
https://www.eremedia.com/tlnt/making-a-difference-how-volunteering-can-help-build-your-workforce-team/
http://www.unitedhealthgroup.com/~/media/UHG/PDF/2013/UNH-Health-Volunteering-Study.ashx
http://allparenting.com/my-family/articles/967905/the-value-of-volunteering
http://www.smartbrief.com/original/2013/02/why-volunteering-makes-you-better-leader
https://hbr.org/2012/09/youll-feel-less-rushed-if-you-give-time-away
http://cla.umn.edu/sociology/graduate/collaboration-opportunities/youth-development-study

Klik om toegang te krijgen tot Service-Learning%20and%20Academic%20Success.pdf


https://www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2016/08/30/what-21-college-admissions-officers-say-they-want-in-a-candidate