Inleiding

Meer zelfvertrouwen, het creatief kunnen oplossen van problemen, samenwerken, het ontwikkelen van goede (publieke) communicatievaardigheden, zelfkennis (van hun sterke en zwakke kanten), organisatiekracht en het nemen van verantwoordelijkheid.
Ook kinderen hebben baat bij de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden. En naast het gedrag van ouders als grootste voorbeeld, kun je deze ontwikkeling ook bevorderen.

Inhoud

Leiderschapsvaardigheden geven je kind(eren) de mogelijkheid om van jongs af aan de controle over hun eigen leven te pakken.

Vele activiteiten kunnen leiderschapsvaardigheden bij kinderen bevorderen. Neem bijvoorbeeld teamsport, theater, dansen, schoolkamp en handvaardigheid.

Daarnaast blijkt ook “vrijwilligerswerk” met ouders een goede manier om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen (zorgen voor anderen en de omgeving). Bijvoorbeeld door herfstbladeren op te ruimen in de straat, het weggooien van zwerfafval in de speeltuin of jullie favoriete natuurgebied, of helpen met de verzorging van oudere mensen en/of dieren.

De route naar Morgen

Zo vergroot je leiderschapsvaardigheden bij kinderen.

 • Bevorder samenwerken in een team, kies bijvoorbeeld een teamsport een onderwijsvorm waar samenwerking onderdeel uitmaakt van de schooldag of besteed thuis veel aandacht aan een goede samenwerking met hun broers en/of zussen.
 • Laat ze hun eigen keuzes maken en coach hen hierbij (luister, ontdek en beslis niet)
 • Geef je kinderen naar behoefte meer vrijheden, laat ze zelf naar school fietsen of laat ze alleen thuis als ze hierom vragen.
 • Laat ze hun eigen problemen oplossen, steun ze, help ze waar nodig maar bepaal niet.
 • Bouw (en onderhoud!) een gezinscultuur. Ben, samen met je partner, het goede voorbeeld!
 • Vergroot hun informatiebehoefte, leer ze omgaan met internet, haal tijdschriften en/of boeken uit de bibliotheek en laat ze meepraten over maatschappelijke ontwikkelingen of ervaringen op het werk.
 • Leer ze om te luisteren naar anderen en liefde te hebben voor anderen, onder andere door de gezinscultuur en/of vrijwilligerswerk
 • Ontwikkel doorzettingsvermogen door ze aan te moedigen (en niet te helpen of het over te nemen)
 • Bevorder hun zelfvertrouwen door ze taken te geven die ze zelf kunnen uitvoeren
 • Leer je kinderen om doelen te stellen
 • Stimuleer ze om te praten over hun emoties.

Ofwel, zet de behoefte van je kind centraal in hun opvoeding. Geef ze een duidelijk kader waarbinnen ze zich vrij kunnen ontwikkelen tot een persoonlijkheid met zelfvertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en zelfkennis, zodat ze het leven (ook met een tegenslag) vol vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Initiatieven

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin je op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat je het ouderschap naar ieders behoefte thuis kunt invullen én eenieder zich continu, op een toegankelijke wijze, kan blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!