Inleiding

Meer zelfvertrouwen, het creatief kunnen oplossen van problemen, samenwerken, het ontwikkelen van goede (publieke) communicatievaardigheden, zelfkennis (van hun sterke en zwakke kanten), organisatiekracht en het nemen van verantwoordelijkheid.
Ook kinderen hebben baat bij de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden. En naast het gedrag van ouders als grootste voorbeeld, kun je deze ontwikkeling ook bevorderen.

Inhoud

Leiderschapsvaardigheden geven je kind(eren) de mogelijkheid om van jongs af aan de controle over hun eigen leven te pakken. Ze krijgen meer zelfvertrouwen, kunnen problemen creatief oplossen, samenwerken, het ontwikkelen van goede (publieke) communicatievaardigheden ontwikkelen, hebben meer zelfkennis (van hun sterke en zwakke kanten), meer organisatiekracht en nemen verantwoordelijkheid.

Voor de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden speelt de educatie of opvoeding op school en thuis een grote rol, net als ons voorbeeldgedrag als ouders. Maar ook activiteiten als teamsport, theater, dansen, schoolkamp, handvaardigheid en vrijwilligerswerk (zorgen voor anderen en de omgeving), al dan niet met ouders, dragen bij.

Verzamel alles in een gezinscultuur! Download gratis het format.

De route naar Morgen

Erken het potentieel

Ieder kind heeft de intrinsieke motivatie en vaardigheid om te groeien. Volgens Daniel Pink van Drive zijn autonomie, meesterschap en purpose hiervoor de enige ingrediënten (en beloningen dus niet!). Mensen willen zelf de directie van hun leven bepalen, nieuwe dingen uitproberen en (hiermee) impact creëren.

Geef ze taken die ze zelfstandig kunnen uitvoeren en bevorder hun zelfvertrouwen. Geef ze de ruimte om hun verantwoordelijkheid te nemen, fouten te maken en deze te herstellen.

We dienen kinderen dus vooral te faciliteren en zichzelf laten zijn. Luister, observeer en speel in op hun behoeften. Bijvoorbeeld ten aanzien van de activiteiten die zij willen ontplooien (sport, theater, dansen, vrijwilligerswerk), eten/drinken, kleding etcetera.

Begeleid

Ieder kind heeft zijn eigen potentieel en het is aan ons om dat eruit te laten komen. Maar hiervoor moeten wij bereid zijn om onze eigen verwachtingen los te laten en ze te begeleiden in hun behoeften.

  • Heb vertrouwen. Ons vertrouwen vergroot het zelfvertrouwen van kinderen. Iedereen heeft een eigen ontwikkelingspad, al dan niet met een omweg. We moeten iedereen hun eigen ruimte geven en fouten laten maken, deze te herstellen en hiervan te leren. Wat de intrinsieke motivatie om te blijven leren en ontwikkelen van onze kinderen vergroot.
  • Ben aardig en beleeft. Het is gratis, simpel en heeft een groot effect op de zelfwaarde van kinderen. Pas als we ons veilig voelen en vriendelijk worden behandeld, functioneren we in onze kracht.
  • Toon affectie. Iedereen worstelt weleens met het leven en het is onze taak om onze kinderen daarin te steunen.
  • Geef advies. Kinderen hebben onze (positieve) feedback nodig in hun zoektocht naar purpose.
  • Geef tijd. Je kind(eren) hebben je nodig. Je aanwezigheid, tijd en aandacht om je kind(eren) de begeleiding te geven die het nodig heeft. Zorg ervoor dat de prioriteiten op de juiste plek staan.
  • Heb geduld. Voorkom dat kinderen zich alleen gewaardeerd voelen als ze presteren.
  • Toon respect. Kinderen zijn niet op de wereld gezet om een kopie van ons te worden. Iedereen is uniek en verdiend waardering voor de persoon die het wil zijn (3).

En creëer een uitdagende omgeving

Creëer thuis een omgeving waar kinderen zelfstandig kunnen spelen. Dit betekent dat ze zelf overal bij kunnen en zelf een keuze kunnen maken uit het aanwezige, uitdagende (en creatieve) materiaal. Daarnaast kun je voor uitdaging ook met ze naar buiten; spelen in de natuur, herfstbladeren of zwerfaval opruimen in de speeltuin of hun kennis vergroten in een museum, door het bevorderen van lezen en het kijken van educatieve televisieprogramma’s.

Ben bovenal het goede voorbeeld. Jouw grootste verantwoordelijkheid als ouder is om je kinderen voor te bereiden op hun toekomst en alles wat daarin voor hun mogelijk is. Des te beter zij zijn voorbereid, des te minder problemen zij zullen ervaren als ze ouder worden. En daarvoor zullen zij je dankbaar zijn!

Bronnen en inspiratie

10 Things Your Team Needs From Your Leadership door Sherrie Cambell. Entrepreneur, 2016.
How to Develop Leadership Skills in Your Children door Skip Prichard. 2016.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin je op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat je het ouderschap naar ieders behoefte thuis kunt invullen én eenieder zich continu, op een toegankelijke wijze, kan blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!