Introductie

Elk gezin heeft een manier waarop zij met elkaar samenwerken, problemen oplossen en doelen bereiken. Ofwel een gezinscultuur. En alhoewel de voordelen groot zijn, besteed nog niet iedereen hier aandacht aan. Tijd voor actie!

Inhoud

Cultuur is de wijze waarop een groep mensen denken, oordelen, handelen en voelen, en moet continue worden onderhouden. Drie onderdelen zijn van belang.

  1. Waarden: Een overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou moeten worden. Het betreffen aspecten die we belangrijk vinden, bijvoorbeeld veiligheid en betrokkenheid.
  2. Normen: Een vertaling van de onderliggende waarden in concrete gedragsregels en voorschriften
  3. Tradities: Vastgestelde activiteiten vanuit de identiteit en purpose van het gezin. Bijvoorbeeld zondag=familiedag, of de gezamenlijke wintersportvakantie.

Gezinnen zonder vastgestelde (of verwaarloosde) cultuur lopen het risico dat er binnen het gezin, al dan niet van buitenaf gedreven, vanuit verschillende waarden en normen wordt gehandeld, wat zorgt voor wrijving of zelfs crisis in het gezin (nu of in de toekomst). Bijvoorbeeld als kinderen keuzes gaan maken waarvan jij had gehoopt dat zij die niet zouden maken (al dan niet uit ervaring).

Laat je niet uit je kracht halen! Formuleer jouw gezinscultuur en kies bewust voor een bevlogen bestaan.

De route naar morgen

  1. Bespreek (indien mogelijk samen met je kinderen) de waarden, normen en impact die het gezin kan creëren in de samenleving (met concrete activiteiten).
  2. Maak er een mooi kunstwerk van: Ontwerp zelf iets of vul ons format in en leef je uit!
  3. Benoem desgewenst (nieuwjaars)doelstellingen om eenieder of het gezin als geheel vanuit de gezinscultuur verder te ontwikkelen.
  4. Stel een of meerdere familiemoment(en) vast voor reflectie, evaluatie en het bijwerken van de gezinscultuur.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin je op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat je het ouderschap naar ieders behoefte thuis kunt invullen én eenieder zich continu, op een toegankelijke wijze, kan blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!