Introductie

Werkgevers dienen steeds creatieve(re) oplossingen te bedenken om (getalenteerde) medewerkers aan hun te binden, want de louter financiële beloningen bieden niet genoeg voldoening om medewerkers bevlogen en productief aan het werk te houden.

En terecht. Er zijn echt wel mooiere doelstellingen te verzinnen dan (nóg) meer bedrijfswinst. Betrokkenheid bijvoorbeeld. En daar ligt dan ook een grote kans.

Want naast het behalen van bedrijfswinst hebben bedrijven ook andere verantwoordelijkheden waar zij op worden aangesproken. Het welzijn van medewerkers bijvoorbeeld of de bijdrage aan relevante maatschappelijke vraagstukken.

Met het aanbieden van een integrale (persoonlijke) aanpak maakt iedere organisatie een dubbelslag. Niet alleen worden medewerkers in hun kracht gezet (met positief effect op de bedrijfswinst) ook wordt door de organisatie aandacht besteed aan hun maatschappelijke betrokkenheid in de (internationale) samenleving. Wat vervolgens zorgt voor een sterkere reputatie (maar ook meer betrokkenheid en winst).

De maatschappelijke betrokkenheid van jouw bedrijf wordt hiermee concreet, transparant én succesvol. Wat een mooie oplossing!

Flexibiliteit is de norm

Een andere werkomgeving is niet alleen goed voor de productiviteit, het zorgt er ook voor dat medewerkers in hun kracht kunnen blijven functioneren en het leven kunnen leven wat zij (en partner voor zichzelf en hun kinderen) nodig hebben. Voor geluk.
Tijd is ondergeschikt aan het resultaat. Flexibel werken moet de nieuwe norm zijn voor iedere organisatie.

Kortere werkdagen

Productiviteit is niet gerelateerd aan 8 uur. Wel aan het welzijn van medewerkers. Minder uren per dag zorgt ervoor dat medewerkers meer efficient zullen werken om vervolgens te genieten van hun (toegenomen) vrije tijd.

Een kantoordag is een halve dag

Een halve dag op kantoor en de rest vrij invulbaar? Het gebeurt. Mits de doelstellingen maar worden behaald. De maatregel zorgt voor hogere medewerkerstevredenheid en bedrijfsresultaat.

Welkom kinderen!

Vele bedrijven organiseren een sinterklaasviering waar ook de gezinsleden van de medewerker welkom zijn. Dus waarom organiseert het bedrijf geen activiteiten in de schoolvakantie voor kinderen? Bijvoorbeeld met het inrichten van een lege ruimte tot knutsellokaal, het geven van workshops (talen, vaardigheden, muziek of sport) of door het aanbieden van activiteiten met de gelieerde non-profitorganisatie voor het goede doel. Iedereen in hun kracht!

De actieve werkdag

Ervoor zorgen dat medewerkers al tijdens hun werkdag genoeg bewegen is een mooie en simpele verbetering aan hun werk/privé balans en zorgt tevens voor een betere gezondheid en meer energie (tijdens de werkdag). Zo kan een vergadering of bilateraal overleg ook al wandelend of sportend worden afgehandeld.

Een andere suggestie is het organiseren van (dagelijkse) staande vergaderingen. Naast de enorme gezondheidsvoordelen voor alle betrokken medewerkers, vergroot de ‘stand-up meeting’ de dynamiek van het groepsproces en daarmee de productiviteit.

Wisseling van de wacht

Iedereen ervaart drukke of emotionele perioden gedurende de loopbaan. Werkgevers denken vaak mee en geven de medewerker ruimte om uiteindelijk weer sterk(er) terug te komen. Het garanderen van werk op hetzelfde niveau is een mooi uitgangspunt voor het verbeteren van de werk/privé balans. Laat medewerkers tijdelijk een andere functie uitvoeren, behoud ze en laat ze terugkomen als zij daar klaar voor zijn.

Vakantie

Het opnemen van vakantiedagen is een eenvoudige manier om medewerkers bevlogen te houden op de werkvloer. De afstand en de vrijgekomen tijd voor ontspanning zorgen ervoor dat medewerkers gemotiveerd blijven om goed te presteren.

En waarom niet het aantal vakantiedagen uitbreiden indien hier behoefte aan is? Zolang het resultaat positief blijft en de medewerker met nieuwe energie (en nieuwe ideeën!) weer aan de slag gaat, kan niemand hier bezwaar tegen hebben. Resultaat gaat immers voor op tijd.

Kantoorloos werken

Wat draagt het kantoor bij aan de productiviteit en gezondheid van medewerkers? Een interessante vraag die sommige teams doen kunnen besluiten om helemaal niet meer vanuit kantoor te werken. Vrijheid met grenzen, want het te leveren resultaat blijft bestaan. Wel zo duidelijk voor iedereen en het bespaart nog ruimte (en geld) ook. Bron: ProjectManager.com.

Vrijwilligerswerk

Medewerkers vanuit jouw bedrijf die tijd en kennis investeren voor een (relevant) goed doel tijdens werkuren, ofwel corporate volunteering. Ze doen dit in lokale projecten die deze tijd en kennis nodig hebben. Het gebeurt effectief en met een doel, vaak in een afgebakend tijdsbestek van enkele weken of maanden. Lokale vraagstukken worden zo opgelost door bedrijven (uit de buurt), wat zorgt voor verbinding en vertrouwen.

Corporate volunteering is nog wat nieuw in Nederland, maar al heel lang razend populair in de VS en Australië en een van de belangrijkste doelstellingen van de VN. En met een goede reden. Omdat corporate volunteering een effectief middel blijkt voor het bedrijfsleven om betrokkenheid te creëren met de samenleving en te inspireren om gezamenlijk actie te ondernemen. Het is goed voor jouw medewerkers, jouw bedrijf én de buurt of lokale gemeenschap waar je mee samenwerkt. Lees meer

De route naar morgen

 1. Organiseer een mastermind, bijvoorbeeld met koplopers, MVO, HR, OR en een directielid.
 2. Lees onze gratis whitepapers over de mastermind en corporate volunteering en voer de quick scan Hoe betrokken is jouw organisatie? uit.
 3. Meet de medewerkersbetrokkenheid met een betrokkenheidsonderzoek
 4. Registreer voor online coaching en inspiratie op ons platform Samen Naar Morgen.
 5. Doorloop de Leergang Organisaties naar betrokkenheid of formuleer de purpose van het bedrijf
 6. Neem deel aan de mastermindgroep Corporate valutering voor ervaringen en inspiratie van gelijkgestemden bedrijven.
 7. Ontwerp het programma Werk met Impact voor jouw bedrijf, benoem relevante non-profitorganisaties
 8. Sluit een (of meerdere) partnerschap(pen) met een non-profitorganisatie
 9. Introduceer het partnerschap
 10. Start en begeleid de deelnemers
 11. Meet de impact, evalueer en pas aan.

Of laat je door ons coachen in de Mastermind Organisaties naar betrokkenheid (incompany met begeleiding).

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!