Introductie

Geld verdienen. Voor de medewerker en het bedrijf belangrijke behoeften. Met een arbeidsrelatie vinden zij elkaar. De deal is rond, beide tevreden. Of nog niet?
De wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd wordt steeds belangrijker. Het bedrijf wil hogere productiviteit en omzet. De medewerker wil worden gewaardeerd en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Medewerkers weer in hun kracht!

Groeien en bloeien is het gezamenlijke doel. Betrokkenheid de oplossing:

  • De medewerkersbetrokkenheid in Nederland is laag. Volgens Gallup’s State of the global workplace (2013) is 9% van de medewerkers betrokken.
  • Zij tonen meer inzet (+57%) en blijven de werkgever trouw (+87%) (1)
  • Per betrokken medewerker levert dit zo’n $2.000,- op. (2)
  • Bij 30% van de niet-betrokken medewerkers ligt de oorzaak bij de manager.
  • Slechts 35% van de managers zijn betrokken
  • Slechts 10% van de managers heeft de vaardigheden om medewerkers aan te sturen (1).

De dynamiek versneld en nieuwe generaties vragen om nieuwe spelregels. Om medewerkers in hun kracht te krijgen én houden moet het anders! Wie toont leiderschap?

Wie is de betrokken medewerker?

“Ik werk hier om dat ik mij verbonden voel met de purpose van het bedrijf en ik de mogelijkheid krijg mij voortdurend te ontwikkelen. Door autonoom (samen) te werken aan projecten die goed aansluiten bij mijn ambitie, altijd en overal. De ruimte die ik krijg, vertaalt zich direct in mijn inzet voor het bedrijf”

Zij zijn diegene die zich verbonden voelen met, enthousiast zijn over en commitment tonen richting het werk en hun werkgever. Zij leveren te allen tijde een positieve bijdrage aan de organisatie in de vorm van innovatie, groei en winst. Zij ontwikkelen nieuwe producten en diensten en genereren nieuwe ideeën en klanten. Hiermee dragen zij bij aan economische groei en nieuwe banen. (3)

Betrokkenheid gaat verder dan maatregelen als Het Nieuwe Werken. Het is een strategie waarmee het bedrijf zich kan (blijven) aanpassen aan de versnelde dynamiek. Door te handelen vanuit de potentie van jouw medewerkers creëer je empowerment, met positief effect op de cultuur, de innovatiekracht en de reputatie van de organisatie.Zonder grote investeringen ontstaan resultaten als een hogere productiviteit per werknemer, loyale werknemers en een verbeterde reputatie van jouw bedrijf door de bijdrage die het levert aan maatschappelijke vraagstukken.

Download gratis onze whitepapers over het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid en het starten van een

mastermind in jouw organisatie

De volgende aandachtspunten bevordert de betrokkenheid van medewerkers direct.

Ontwikkel een inwerkprogramma

Een SHRM survey geeft aan dat 1/3 van de nieuwe dienstverbanden binnen zes maanden weer worden opgezegd. De eerste zes maanden van een dienstverband zijn dus cruciaal voor de betrokkenheid van de medewerker.

Benut deze periode en bied medewerkers extra begeleiding; luister, beantwoord vragen en faciliteer het bouwen van relaties (volgens One study stijgt de betrokkenheid naarmate de medewerker meer vrienden heeft op de werkvloer) voor een duurzame en effectieve verbinding aan de organisatie. Lees meer

Focus op de ontwikkeling van medewerkers

De persoonlijke- en loopbaanontwikkeling van medewerkers is een belangrijke factor voor betrokkenheid volgens het artikel Millennials Want Jobs to Be Development Opportunities. Van Gallup (2016). Naast trainingen zijn ook het mentorschapvrijwilligerswerk of een mastermindgroep mogelijkheden om hier invulling aan te geven.

Bevorder autonomie

Het uitoefenen van controle, ofwel “micromanaging”, kan schadelijk zijn voor je bedrijf. One business stelt naar aanleiding van onderzoek dat het micromanagen van medewerkers een negatief effect heeft op hun moraal (68%), productiviteit (55%) en hiermee hun betrokkenheid. Stel liever kaders (bijvoorbeeld de purpose, organisatiecultuur en doelstellingen), geef vrijheid en ben beschikbaar voor hulp.

Waardeer medewerkers (en andere stakeholders)

Een compliment, een bedankje, een groet, aandacht geven aan een verjaardag zijn allemaal toegankelijke mogelijkheden om medewerkers extra te waarderen voor het werk wat zij doen. Volgens Gallup, nemen medewerkers tot twee keer sneller ontslag als zij niet worden gewaardeerd.

Laat medewerkers een bijdrage leveren aan een goed doel (vanuit purpose)

Het steunen van een goed doel zorgt niet alleen voor betrokkenheid met de (internationale) gemeenschap, maar ook met medewerkers. Medewerkers voelen zich aangetrokken tot bedrijven die actief betrokken zijn bij een goed doel. Ze worden er loyaler, gezonder en gelukkiger van. Bijvoorbeeld door de uitvoering van  vrijwilligerswerk onder werktijd.

Formuleer doelstellingen

Doelen, zowel jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal en maandelijks, zorgen ervoor dat medewerkers gemotiveerd aan het werk blijven. Mits de bijdrage of impact van de medewerker en het team aan het grotere geheel hierbij inzichtelijk wordt gemaakt.

Bronnen

PWC, Millennials at work, 2010
James O’Brien, PhD. Amex Open Forum
State of the workplace, Gallup 2013.