Cookiebeleid

http://www.naarmorgen.nl

Artikel 1. Definities

1.1. In dit cookiebeleid worden de volgende definities gebruikt: a. Naar Morgen: de gebruiker van dit cookiebeleid: Naar Morgen gevestigd aan de Van Alkemadelaan 344A te Den Haag, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 65809548; b. bezoeker: de bezoeker van de website; c. website: de website http://www.naarmorgen.nl die door Naar Morgen wordt beheerd.

Artikel 2. Omschrijving cookies

2.1. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies worden gebruikt om gegevens van een bezoek aan een website vast te leggen. Cookies kunnen ook mogelijk iets vertellen over het surfgedrag van de bezoeker.

Artikel 3. Doeleinden voor het gebruiken van cookies

3.1. Naar Morgen gebruikt cookies voor de volgende doeleinden: a. Indien de klant (in de toekomst) een account kan aanmaken op de website, zodat de bezoeker via de website kan inloggen op zijn account; b. zodat de bezoeker (in de toekomst) een bestelling tot het afnemen van een of meerdere tools kan plaatsen via de website; c. om de bezoeker bij een vervolgbezoek op de website te herkennen; d. om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website.

3.2. Sessie cookies helpen de bezoeker bij het gebruik van de website. De bezoeker hoeft bijvoorbeeld niet elke keer bij terugkomst op de website zijn inloggegevens in te vullen.

3.3. Met behulp van analytische cookies van Google verzamelt en analyseert Naar Morgen informatie die verbonden is aan de wijze van het gebruik van de website door bezoekers. Deze dienst van Google heet Google Analytics.

3.4. Sessie cookies en cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website worden zonder toestemming van de bezoeker geplaatst. Analytische cookies worden enkel zonder toestemming van de bezoeker geplaatst indien deze cookies geen of slechts een geringe inbreuk maken op de privacy van de bezoeker.

Artikel 4. Privacy

4.1.Cookies zijn op zichzelf geen bedreiging voor de privacy van de bezoeker. Persoonlijke gegevens van de bezoeker traceert een cookie niet. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Artikel 5. Cookies uitzetten

5.1. De bezoeker heeft de mogelijkheid zijn internet browser op een dergelijke wijze aan te passen dat reeds geplaatste cookies worden verwijderd en dat het plaatsen van cookies volledig wordt geblokkeerd. Op welke wijze de bezoeker cookies kan verwijderen en het plaatsen van cookies kan blokkeren verschilt per internet browser. Voor meer informatie daarover kan de bezoeker de helpfunctie van zijn internet browser raadplegen. Het verwijderen en blokkeren van cookies kan tot gevolg hebben dat de bezoeker (in de toekomst) geen producten en/of diensten via de website kan bestellen. In een dergelijk geval kan de bezoeker telefonisch of via de e-mail contact opnemen met Naar Morgen om een verzoek tot afname van een product/dienst in te dienen.

Artikel 6. Websites van derden

6.1. Dit cookiebeleid geldt alleen voor de website van Naar Morgen. Bij de uitvoering van de overeenkomst die Naar Morgen met de bezoeker is aangegaan, kan gebruik worden gemaakt van websites van derden. Naar Morgen kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het plaatsen van cookies door deze derden. Voor meer informatie over de wijze waarop websites van derden cookies plaatsen, dient de bezoeker het cookiebeleid van die betreffende website raadt te plegen.

Artikel 7. Wijzigingen voorbehouden

7.1. Naar Morgen kan haar cookiebeleid van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op dit cookiebeleid worden hier gepubliceerd. Naar Morgen raadt de bezoeker aan om regelmatig dit cookiebeleid te controleren.