Tips

Wat is jouw talent?

Introductie Iedereen heeft ze maar nog niet iedereen is zich hier bewust van. Talenten zijn je aangeboren vermogen om iets…

De kracht van tradities.

Introductie Verbondenheid, betrokkenheid, veiligheid..Belangrijke voorwaarden voor ons welbevinden in een relatie, team of gezin. Als daar aan wordt voldaan, durven…

Luister en ontdek!

Introductie Om medewerkers beter te laten functioneren gebruiken vele organisaties instrumenten als een beoordelingscyclus en een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Prima instrumenten; lekker…