Actueel

8 tips voor meer inclusie

Introductie

Kunnen zijn wie we zijn, altijd en overal. Inclusiviteit is aan de orde van de dag in ieder(e) organisatie, school en gezin. En terecht. We selecteren nog veel aan de voordeur en er blijft veel potentieel onbenut.

Een aanpak voor inclusiviteit begint dan ook bij het loslaten van oordelen en ons openstellen voor het onbekende. Want naast de verschillen in religie, geaardheid, geslacht, fysieke of mentale beperkingen hebben we ook nog eens allemaal een unieke combinatie van verschillende vaardigheden, ervaringen en talenten. En dat levert veel op! Bijvoorbeeld meer empathie, tevredenheid, vertrouwen, veiligheid en het gevoel dat van erbij horen. En daardoor meer inzet, creativiteit, productiviteit, nieuwe ideeën en (niet onbelangrijk) loyaliteit.

Aan de slag

Met de volgende tips maak je jouw (school)organisatie en/of gezin inclusief.

Betrokkenheid. Luister en informeer naar ieders behoeften.

Privacy plekken. Om rekening te houden met mensen die rust of privacy nodig hebben. Denk hierbij aan rustige, prikkelarme ruimten en het faciliteren van noice cancelling koptelefoons.

Leren en ontwikkelen. Een aanpak creëren waarbij iedereen op eigen tempo en op een eigen manier (online, met een boek en/of met een coach) kan blijven leren.

Waardering en erkenning. Geef iedereen een stem (ook introverte mensen), luister en waardeer voor een veilig gevoel. Beloon gelijk.

Goed voorbeeld. Zie een heterogene groep als kracht. Vier alle feestdagen, gebruik de juiste woorden (bijvoorbeeld partner in plaats van echtgenoot) en heb respect voor iedereen.

Cultuur. Verwerk inclusiviteit in de cultuur van je team, organisatie en/of gezin.

Werving en (interne) selectie. Sluit niemand buiten. Selecteer medewerkers op basis van diversiteit, vaardigheden en talenten.

Bereikbaarheid. Zorg dat het benodigde toegankelijk is voor iedereen. Met bijvoorbeeld een lift, gebarentaal, flexibel meubilair en een keukentrapje.

Vrijheid. Geef ruim baan aan zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Eigen keuzes mogen maken om te kunnen zijn wie je bent (zover als mogelijk).

****

Leiders houden zichzelf én anderen bevlogen. Wanneer start jij? #naarmorgen


Gerelateerde blogposts