In Nederland zijn we welvarend, maar kennen we ook vreugde?
Er is sprake van ecologische uitputting, psychologische druk, het gebrek aan waardering en respect voor alle beroepsgroepen (denk aan de vuilnisman, de leerkracht e.a.), de toenemende macht van grote techbedrijven en schuldeisers/aandeelhouders/private equity en de toenemende ongelijkheid in de samenleving.
Het gevolg van een vrije markt economie, waarmee we goed resultaat hebben geboekt, maar ook waarin de homo economicus de ruimte kreeg zichzelf te verrijken.

En dat terwijl de vrije markt in de kern gebaseerd is op de ontdekking van het potentieel en menselijke coöperatie. Buijs stelt dat achter elk economisch succes, puur empirisch gezien, een homo cooperans -de samenwerkende mens- schuilt (en niet de homo economicus). Mensen willen van nature waarde toevoegen, behulpzaam en zinvol zijn. In dit kader schetst Buijs een kandidaatomschrijving van de kern van de economie, te weten ‘het domein van menselijke samenwerking om zo het leven meer kwaliteit te geven, gedeelde vreugde te kunnen creëren in een gedeelde wereld’. Een heroriëntatie van onze economie is dringend nodig. Maar dan moeten we volgens Buijs vooral bereid zijn om onze drang naar macht, geld en (nieuwe) spullen in te tomen en een bijdrage leveren aan een circulaire economie, spullen gebruiken in plaats van bezitten, samen nieuwe verhoudingen vaststellen voor flexibilisering en zekerheid op de arbeidsmarkt, betrokkenheid tonen met stakeholders (i.p.v. alleen shareholders), meer samenwerking in bedrijven (i.p.v. hiërarchie/macht) en het vaststellen van andere maatstaven om resultaten te rapporteren (zoals gezondheid, werk/privébalans, veiligheid, inkomen, milieu). 👏🏻💥❤️