Obstakels als angsten, boosheid, jaloezie, luiheid en uitstelgedrag zorgen ervoor dat we niet (geheel) de leiding nemen over ons eigen functioneren. Hierdoor lukt het ons niet om persoonlijke doelstellingen te behalen en geven we de ruimte voor invloeden van buitenaf.

Napoleon Hill noemt deze mensen in zijn boek de “drifters” (drijvers). Zij zijn het resultaat van de betutteling van hun ouders (“ik kan blijkbaar niks zelf”), het conservatieve onderwijs (geen ruimte voor eigen ontwikkelbehoeften) en religieuze leiders (beïnvloeding van gedachten). Door hun invloed leren we van jongs af aan niet om zelf na te (mogen) denken en ervaren we hierdoor (op latere leeftijd) een compleet gebrek aan zelfstandigheid en drijfveren (persoonlijk leiderschap). Generaties door.

Om spirituele, mentale en fysieke vrijheid te bereiken beschrijft Napoleon Hill de volgende zeven activiteiten. 💪🏻💥❤️

1. Ontwikkeling van je persoonlijke purpose: waarom doe ik wat ik doe?

2. Stel je grenzen (ontwikkel je eigen, en evt van het gezin, waarden en normen)

3. Leer van tegenslag en ga vooral door!

4. Controleer invloeden van buitenaf

5. Neem de tijd om na te denken/reflecteren

6. Kom in harmonie met jezelf

7. Leef bewust (denk eerst na en handel erna).