Inleiding

Net als leren fietsen, netjes eten en praten, kun je ook niet vroeg genoeg beginnen met het aanleren van leiderschapsvaardigheden. Het maakt ze zelfverzekerd en nieuwsgierig (naar zichzelf, anderen en de wereld om hun heen), ze weten wat ze willen, hoe dat te bereiken en (tegelijkertijd) ook aan anderen te denken.

Maar bovenal leert leiderschap kinderen dat ze de leiding mogen nemen (zonder bazig te zijn), dat ze anderen daarmee kunnen inspireren, een voorbeeld kunnen zijn en daarmee een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Aan de slag

Met de volgende stappen bevorder je persoonlijk leiderschap bij jouw kinderen.

 1. Leer je kinderen om voor anderen en hun omgeving te zorgen. Neem een huisdier, laat ze een tekening in de brievenbus doen voor een zieke buurtbewoner, oma/opa, of betrek ze bij het opruimen van zwerfafval in de buurt.
 2. Praat met je kinderen alsof het volwassenen zijn. Zowel qua woorden als onderwerpen.
 3. Laat hun een bijdrage leveren aan besluiten die worden genomen in het gezin. Bijvoorbeeld in de gezinscultuur (waarden, normen, regels, tradities).
 4. Ontwikkel een liefde voor lezen. Lees zelf, lees voor en creëer momenten waarop (samen) gelezen wordt.
 5. Ben kwetsbaar, geef je fouten toe.
 6. Leer ze om samen te werken. In het gezin, in een team en met vriendjes en vriendinnetjes.
 7. Beloon positief denken
 8. Leer ze om zelf besluiten te nemen. En reflecteer na afloop.
 9. Speel gezamenlijk spelletjes
 10. Leer ze verantwoordelijkheid te dragen. Geef ze taken en de mogelijkheid om klusjes te doen.
 11. Help je kinderen met het ontwikkelen van hun eigen mening.
 12. Ga om met andere leiders.
 13. Laat ze fouten maken. Daar leren ze van!
 14. Stimuleer je kinderen om (nieuwe) connecties te maken.
 15. Laat kinderen zelf naar oplossingen zoeken.
 16. Stel vragen en leer ze om zelf na te denken.
 17. Betrek ze bij je eigen (leiderschaps)activiteiten/vrijwilligerswerk en praat openlijk over je motivatie.
 18. Ben het goede voorbeeld. Ouders hebben veel invloed op het gedrag van kinderen.


Categorie:

Persoonlijk leiderschap in het gezin

Laatste nieuws over persoonlijk leiderschap in het gezin

Meer artikelen.


Naar morgen

Persoonlijk leiderschap kun je ontwikkelen. Wij helpen je graag. Met gratis tips en ons boek De route naar morgen – Werken aan persoonlijk leiderschap. Als werkboek nu verkrijgbaar in de winkel.


Geluk is een keuze. Kies jouw route en leid jezelf #naarmorgen.

Bronnen

(1) Developing leadership skills in children: 11 ways to grow your kids door Karin Hurt en David Dye voor Let’s grow leaders op 15 maart 2018.
(2) 10 Simple Ways to Develop Leadership Skills in Your Children door Lolly Daskal voor Inc.com op 27 februari 2017.
(3) 9 Essential Skills Kids Should Learn door Leo Babauta voor Zen habits. (4) 15 tips for instilling leadership skills in children door John Rampton in Entrepreneur op 23 januari 2015.