Al jaren kampen veel werknemers met burn-out klachten, veroorzaakt door onder andere een hoge werkdruk (40%) en het gebrek aan autonomie (45%). Wat resulteert in een kostenpost voor het bedrijfsleven van maar liefst 9 miljard. Dit blijkt uit de Arbobalans 2018 die TNO op 31 januari 2019 publiceerde.

Uit het onderzoek blijkt dat oproep- en invalkrachten en werknemers met een tijdelijk contract beduidend minder burn-outklachten dan werknemers met een vast contract of uitzendkrachten rapporteren. En dus lijkt een cultuuromslag in organisaties onvermijdelijk.

Gezonde en bevlogen medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van het bedrijf. Met de volgende oplossingen zet jouw organisatie alle medewerkers (weer) in hun kracht.

  • Informeer regelmatig naar de behoeften van medewerkers. Bilateraal of in een (Mastermind)groep. Maak een plan en reflecteer.
  • Ontwikkel (persoonlijke) leiderschapsvaardigheden in de gehele organisatie. Bevorder empathie, planning en organisatie, creativiteit,  kritisch denken en coaching. Empowerment!
  • Leg verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie.  Coach/stuur bij indien nodig.
  • Ontdek de drijfveren van medewerkers en benut ieders potentieel. Waarom doe je wat je doet?
  • Herontwerp de organisatiecultuur. Wat is de purpose, de waarden en de normen van het bedrijf?

Start vandaag nog! En creëer direct (positieve) impact voor je organisatie, team én thuissituatie.

Naar Morgen.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin je op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat jij en je naasten zich continu kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!