Het gebrek aan autonomie en de hoge taakeisen op de werkvloer bezorgt medewerkers veel stress, zo blijkt uit de Arbobalans 2018 van TNO. Maar niet alleen zij ervaren consequenties hiervan. Ook de thuissituatie ondervindt veel hinder.

Van een verhoogt risico op ziekten (kanker, hart- en vaatziekten), geweld (Universiteit van Tilburg) tot gedragsproblemen bij kinderen (Harvard Business Review) als gevolg van de psychologische afwezigheid in de thuissituatie.

Dit laat jij toch niet gebeuren? De volgende oplossingen helpen je op weg naar een gezondere balans.

  • Zorg voor een gezonde leefstijl
  • leg thuis je telefoon, laptop of tablet wat vaker weg
  • ben vaker (fysiek) beschikbaar voor partner en kinderen
  • vraag je regelmatig af waarom je doet wat je doet
  • attendeer je werkgever op de het belang van medewerkersbetrokkenheid
  • organiseer een mastermind met gelijkgestemden in je organisatie en presenteer de uitkomsten aan de directie
  • meld je werkgerelateerde stress aan je (hoogste) leidinggevende, de OR en/of de vertrouwenspersoon
  • Stel je grenzen en toon leiderschap (indien nodig met behulp van een mentor)!

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin je op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat jij en je naasten zich continu kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!