Er moet slimmer worden gewerkt om de arbeidsproductiviteit de vergroten, zo concludeert het CPB na onderzoek te hebben gedaan naar de matige loonstijging van de afgelopen jaren. Maar naast het investeren in innovatie, kennis en onderwijs ligt er in dit kader al jaren in menig organisatie een grote kans te wachten om opgepakt te worden: Betrokkenheid. Want, een hogere betrokkenheid betekent een hogere productiviteit.

Nederland scoort laag op medewerkersbetrokkenheid. Slechts 12% volgens Gallup’s State of the global workplace report (2017). Als medewerkers zich niet betrokken voelen met hun werk dan uit zich dat in een lage inzet, lage productiviteit, hoger ziekteverzuim, minder ideeën/innovatie en een negatief effect op de reputatie en winst van het bedrijf.

En zo blijkt.

Inmiddels werkt ongeveer één op de vijf medewerkers (deels) niet door stress en een burn-out volgens volgens klinisch neuropsycholoog Erik Matser. “Daarnaast zijn er honderdduizenden mensen die wel werken, maar eveneens gekweld worden door klachten als somberheid en angst”. Volgens Matzer zijn we het contact met onszelf volledig kwijt. TNO Arbeid noemt in het Factsheet Werkstress van TNO Arbeid (2014) oorzaken als het gebrek aan autonomie, hoge taakeisen en ongewenst gedrag.

Leidinggevenden hebben de belangrijke rol om medewerkers in hun kracht te zetten om daarmee onder andere de arbeidsproductiviteit te borgen. Maar zijn hier vaak niet toe in staat: Gallup meldt dat bij 30% van de niet-betrokken medewerkers de oorzaak te vinden is bij de manager, waarvan een derde zelf ook niet betrokken is. Wellicht omdat slechts 10% van de managers over de juiste vaardigheden beschikt om medewerkers aan te sturen.

Het betreffen vaardigheden die medewerkers in hun kracht zetten en hun potentieel benutten. Die verantwoordelijkheid bevorderen en de controle doen afnemen. Door te coachen, waarderen en regelmatig feedback te geven. Waardoor medewerkers meer ruimte krijgen om inspiratie en kennis op te doen (ten behoeve van nieuwe ideeën en innovatie) en persoonlijk te kunnen groeien en bloeien.

Om de arbeidsproductiviteit te vergroten dienen bedrijven dus vooral te investeren in de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden om daarmee de betrokkenheid van medewerkers te vergroten. Maar ook een inwerkprogramma, persoonlijke ontwikkeling en vrijwilligerswerk en dragen hieraan bij.

Het mag duidelijk zijn. De betrokkenheid met medewerkers (en de int. gemeenschap) hoort óók op de agenda van iedere directie. En dan komt het wel goed met die cijfers.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin je op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat je het ouderschap naar ieders behoefte thuis kunt invullen én eenieder zich continu, op een toegankelijke wijze, kan blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!