Geen bedrijf zonder manager. Zij vormen in menig organisatie het fundament; ze houden zich aan de regels en hebben alles onder controle. Werk wordt goed gedelegeerd en de resultaten worden behaald. Er heerst stabiliteit en controle. Jaar in, jaar uit.

Maar het fundament wankelt. De medewerkersbetrokkenheid is laag en dat kost bedrijven een flink kapitaal (wereldwijd slechts 13%). Het rapport State of the American Manager (2015) van Gallup toont aan bij 30% van de niet-betrokken medewerkers de oorzaak is te vinden bij de manager, waarvan slechts 10% de vaardigheden bezit om medewerkers aan te sturen en in hun kracht te zetten.

Het zijn vaardigheden die een directe relatie vormen met medewerkersbetrokkenheid; getalenteerde managers creëren tot 59% meer betrokken medewerkers. Daarnaast realiseren zij voor bedrijven onder andere meer winst, meer productiviteit en meer betrokkenheid, zowel met medewerkers als klanten.

Toch slagen maar weinig bedrijven slagen erin om managers met de juiste talenten aan te stellen. Dat is niet gek; slechts een op de tien managers beschikt van nature over de juiste vaardigheden om leiding te geven.

Gelukkig kunnen vaardigheden worden aangeleerd, dus kom in actie! Leiderschapsontwikkeling zorgt ervoor dat het bedrijf duurzaam kan blijven groeien en bloeien. Met de betrokken medewerkers als nieuw fundament.

De route Naar Morgen

  1. Ontwikkel leiderschapsvaardigheden zoals empathie, luisteren, coaching en strategisch denken. Laat leidinggevenden samen ontwikkelen in een zelfgeorganiseerde mastermindgroep of online met andere bedrijven, laat ze vrijwilligerswerk doen, faciliteer een mentor of een (online) training. Bijvoorbeeld de leergang persoonlijk leiderschap.
  2. Beoordeel leidinggevenden op de betrokkenheid van medewerkers en de impact die wordt geleverd aan de purpose van het bedrijf (en de gerelateerde maatschappelijke vraagstukken). Laat je inspireren met de leergang Duurzaam leiderschap in de organisatie en het whitepaper Gezocht! Leiders m/v.
  3. Borg (de ontwikkeling van) leiderschap in de organisatiecultuur (waarden/normen/tradities), beoordelingsgesprekken, financiële vergoedingen en met continue feedback.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!