Betrokken medewerkers zijn de droom van iedere werkgever. Zonder grote investeringen zorgen zij onder andere voor meer omzet, minder ziekteverzuim, meer nieuwe ideeën/innovatie en productiviteit, hogere klanttevredenheid en loyaliteit van medewerkers en een betere reputatie. Kortom, betrokken medewerkers verzetten meer werk. 

“Ik werk hier om dat ik mij verbonden voel met de purpose van het bedrijf en ik de mogelijkheid krijg mij voortdurend te ontwikkelen. Door autonoom (samen) te werken aan projecten die goed aansluiten bij mijn ambitie, altijd en overal. De ruimte die ik krijg, vertaalt zich direct in mijn inzet voor het bedrijf”

Zijn betrokken medewerkers ook het uitgangspunt van jouw bedrijf? Veranker (en borg!) betrokkenheid dan in de organisatiecultuur (waarden, normen, tradities).

De route Naar Morgen

Een betrokken organisatiecultuur creëeren doe je zo.

1. Organiseer een mastermind met koplopers, betrokken medewerkers, HR, OR en directieleden.
2. Bespreek de huidige organisatiecultuur en in hoeverre deze medewerkers betrokken houdt.
3. Voer een betrokkenheidsonderzoek uit als nulmeting.
4. Bespreek met de resultaten de volgende aandachtspunten voor het (verder) verankeren van een betrokken organisatiecultuur.

Ontwikkel een inwerkprogramma. Een SHRM survey geeft aan dat 1/3 van de nieuwe dienstverbanden binnen zes maanden weer worden opgezegd. De eerste zes maanden van een dienstverband zijn dus cruciaal voor de betrokkenheid van de medewerker. Benut deze periode en bied medewerkers extra begeleiding; luister, beantwoord vragen en faciliteer het bouwen van relaties (volgens One study stijgt de betrokkenheid naarmate de medewerker meer vrienden heeft op de werkvloer) voor een duurzame en effectieve verbinding aan de organisatie. 

Focus op de ontwikkeling van medewerkers. De persoonlijke- en loopbaanontwikkeling van medewerkers is een belangrijke factor voor betrokkenheid. Naast trainingen zijn ook het mentorschap, vrijwilligerswerk of een mastermindgroep mogelijkheden om hier invulling aan te geven.

Bevorder autonomie. Het uitoefenen van controle, ofwel “micromanaging”, kan schadelijk zijn voor je bedrijf. One business stelt naar aanleiding van onderzoek dat het micromanagen van medewerkers een negatief effect heeft op hun moraal (68%), productiviteit (55%) en hiermee hun betrokkenheid. Stel liever kaders (bijvoorbeeld de purpose, organisatiecultuur en doelstellingen), geef vrijheid en ben beschikbaar voor hulp. 

Waardeer medewerkers (en stakeholders). Een compliment, een bedankje, een groet, aandacht geven aan een verjaardag zijn allemaal toegankelijke mogelijkheden om medewerkers extra te waarderen voor het werk wat zij doen. Volgens Gallup, nemen medewerkers tot twee keer sneller ontslag als zij niet worden gewaardeerd.

Lever een bijdrage aan de (internationale) samenleving Het steunen van een goed doel zorgt niet alleen voor betrokkenheid met de (internationale) gemeenschap, maar ook met medewerkers. Medewerkers voelen zich aangetrokken tot bedrijven die actief betrokken zijn bij een goed doel. Ze worden er loyaler, gezonder en gelukkiger van. Bijvoorbeeld door de uitvoering van  vrijwilligerswerk onder werktijd.

Formuleer doelstellingen. Doelen, zowel jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal en maandelijks, zorgen ervoor dat medewerkers gemotiveerd aan het werk blijven. Mits de bijdrage of impact van de medewerker en het team aan het grotere geheel hierbij inzichtelijk wordt gemaakt.

5. Voer een of meerdere aandachtspunten door in de organisatie
6. Pas de organisatiecultuur aan (indien dit nodig blijkt).

Waarden die horen bij een betrokken organisatiecultuur zijn bijvoorbeeld samenwerken, innovatie, vrijheid, veiligheid, ontwikkelen; normen zijn onder andere autonomie, waarderen, plannen en reflectie; tradities de jaarlijkse personeelsuitjes.

7. Kom regelmatig bij elkaar voor reflectie en het bewaken van de voortgang.
8. Voer een éénmeting uit.
9. Evalueer en stel bij.

Naar morgen.

Geïnspireerd door Forbes.