Verenigingen hebben een doel. Zo ontwikkelen ze individuen, bedrijven of panden. We sluiten ons graag aan, in ruil voor belangenbehartiging, kennis en een gelijkgestemd netwerk.

Juist nu de dynamiek versneld, wij steeds meer purpose zoeken in ons leven en ons persoonlijk willen blijven ontwikkelen, bieden verenigingen toegevoegde waarde voor menig individu of bedrijf. Verenigingen bieden ons een veilige haven; “filteren” onze informatiebehoefte, bieden een passend activiteitenaanbod aan en faciliteren onze behoefte om ergens bij te willen horen.

Klinkt als een succesvol huwelijk.

Toch hebben verenigingen moeite om leden te blijven binden. Mogelijke oorzaken zijn de bureaucratische cultuur (wegens het ontbreken van een financiële prestatiedruk?), (hiermee) het gebrek aan leiderschap en vernieuwing, (hiermee) het gebrek aan betrokkenheid en (hiermee) het gebrek aan kennis over de behoefte van de leden (klanten!).

Om onze doelen te bereiken hebben we elkaar hard nodig. Dus laten we samenwerken!

De route Naar Morgen

  1. Organiseer een mastermind met (een diversiteit van) leden, bestuur en andere aanwezige gremia
  2. Meet de ledenbetrokkenheid
  3. Benoem de purpose en kernwaarden van de organisatie
  4. Bespreek wat dit voor consequenties heeft op de interne organisatie (secretariaat, bestuur, gremia), het activiteitenaanbod en de wijze van communiceren.
  5. Stel verbeterpunten vast en zorg voor de uitvoering
  6. Meet regelmatig opnieuw de ledenbetrokkenheid, evalueer en stel plannen bij.

Wij begeleiden je graag. Registreer voor (gratis) online coaching, inspiratie en het delen van ervaringen of maak een afspraak.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!