De arbeidsmarkt is gespannen koppen diverse media vorige week. Het aantrekken en behouden van talentvolle medewerkers hoort weer bovenaan het prioriteitenlijstje van werkgevers. Net als het behouden overigens; de kosten van het verliezen van een medewerker lopen al gauw op tot twee keer het jaarsalaris.  

Om medewerkers te blijven binden aan het bedrijf zijn al diverse regelingen beschikbaar gesteld. Maar nauwelijks wordt hiervoor verbinding gezocht met de purpose van het bedrijf en de impact die hiervandaan wordt geleverd aan de (internationale) gemeenschap. Een belangrijke motivatie voor medewerkers om zich (blijvend) te binden aan een bedrijf, zo blijkt uit recentelijk onderzoek. 

 1. Het Millennial Impact Report concludeert dat 55% van de respondenten kiest voor een werkgever die een goed doel steunt.
 2. Het koppelen van talenten aan een goed doel doet de loyaliteit van de medewerker met het bedrijf verbeteren, zelfs met een (tijdelijke) verlaging van het salaris. Een resultaat uit de One innovative study.
 3. Deloitte toont aan dat “millenials” die regelmatig deelnemen aan vrijwilligerswerk tijdens werktijd vaker trots, loyaal en tevreden zijn én erg voldaan over het verloop van hun carrière.
 4. Bedrijven die activiteiten organiseren ten behoeve van het goede doel zorgen ervoor dat medewerkers zich 37% meer verbonden voelen met de organisatiecultuur en leveren volgens 57% van de geïnterviewde medewerkers in onderzoek van OC Tanner een positieve bijdrage aan het ontstaan van goed functionerende teams.
 5. Medewerkers die vrijwilligerswerk namens hun bedrijf mogen uitvoeren voelen zich volgens de Do Good. Live Well Survey 2017 gelukkiger, mentaal gezonder, ervaren minder (werk)stress en een beter zelfbeeld, sluiten nieuwe vriendschappen, ontwikkelen essentiële vaardigheden en een positiever beeld over hun werkgever (71% van de respondenten).

Kortom, medewerkers voelen zich aangetrokken tot bedrijven die actief betrokken zijn bij een goed doel. Ze worden er loyaler, gezonder en gelukkiger van. Dus kom gauw in actie! Wordt die gewilde werkgever en bied medewerkers de mogelijkheid om namens jouw bedrijf de wereld te verbeteren.

De route Naar Morgen

 • Start een mastermindgroep;
 • benoem samen de purpose van jouw bedrijf;
 • ontdek waar het bedrijf impact kan leveren in de (internationale) gemeenschap;
 • inventariseer non-profitorganisaties die hier betrokken bij zijn;
 • benoem samen activiteiten die het bedrijf kan uitvoeren (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, activiteiten, donaties);
 • sluit een partnerschap en communiceer;
 • meet de impact en evalueer.

Laten we samenwerken! Registreer voor (gratis) online coaching, inspiratie en ervaringen of neem contact op voor individuele begeleiding.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!