Het aantal meldingen van medewerkers met burn-out klachten is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. In 2016 had bijna 15 procent van de werknemers tussen de 15 tot 75 jaar last van werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten), vrouwen iets vaker dan mannen.
Met een kostenpost van 1,8 miljard euro is de aandacht voor het verbeteren van de werk/privé balans in het bedrijfsleven dan ook van groot belang. De activiteiten die bedrijven in toenemende mate uitvoeren zijn goed, maar nog vrij operationeel van aard.

Zo krijgen werknemers meer ruimte om bijvoorbeeld flexibel hun uren in te delen of thuis te werken (maar ervaren hiermee tegelijkertijd ook extra druk) en stellen we een preventiemedewerker aan.

Betrokkenheid is een strategie Naar Morgen

Voor (blijvend) gezonde en bevlogen medewerkers is echter een strategische, integrale aanpak nodig. Doorgevoerd in de gehele organisatie, in samenwerking met de OR, HR en leidinggevenden. Een aanpak die zowel de groei van het bedrijf faciliteert als medewerkers in hun kracht zet.

Dat dit goed mogelijk is bewijzen de onderstaande, succesvolle initiatieven die reeds in organisaties worden doorgevoerd. Laat je inspireren en kom in actie!

Initiatieven

Flexibiliteit is de norm

Een andere werkomgeving is niet alleen goed voor de productiviteit, het zorgt er ook voor dat medewerkers in hun kracht kunnen blijven functioneren en het leven kunnen leven wat zij (en partner voor zichzelf en hun kinderen) nodig hebben. Voor geluk.
Tijd is ondergeschikt aan het resultaat. Flexibel werken moet de nieuwe norm zijn voor iedere organisatie.

Kortere werkdagen

Productiviteit is niet gerelateerd aan 8 uur. Wel aan het welzijn van medewerkers. Minder uren per dag zorgt ervoor dat medewerkers meer efficient zullen werken om vervolgens te genieten van hun (toegenomen) vrije tijd.

Een kantoordag is een halve dag

Een halve dag op kantoor en de rest vrij invulbaar? Het gebeurt. Mits de doelstellingen maar worden behaald. De maatregel zorgt voor hogere medewerkerstevredenheid en bedrijfsresultaat.

Welkom kinderen!

Vele bedrijven organiseren een sinterklaasviering waar ook de gezinsleden van de medewerker welkom zijn. Dus waarom organiseert het bedrijf geen activiteiten in de schoolvakantie voor kinderen? Bijvoorbeeld met het inrichten van een lege ruimte tot knutsellokaal, het geven van workshops (talen, vaardigheden, muziek of sport) of door het aanbieden van activiteiten met de gelieerde non-profitorganisatie voor het goede doel. Iedereen in hun kracht!

De actieve werkdag

Ervoor zorgen dat medewerkers al tijdens hun werkdag genoeg bewegen is een mooie en simpele verbetering aan hun werk/privé balans en zorgt tevens voor een betere gezondheid en meer energie (tijdens de werkdag). Zo kan een vergadering of bilateraal overleg ook al wandelend of sportend worden afgehandeld.

Een andere suggestie is het organiseren van (dagelijkse) staande vergaderingen. Naast de enorme gezondheidsvoordelen voor alle betrokken medewerkers, vergroot de ‘stand-up meeting’ de dynamiek van het groepsproces en daarmee de productiviteit.

Werk met Impact

Het uitvoeren van vrijwilligerswerk bevordert de gezondheid en het geluk van medewerkers. Helemaal als ze hier tijdens hun werkdag uitvoering aan kunnen geven.
Sluit een partnerschap met een relevante non-profitorganisatie als invulling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van jouw bedrijf (MVO/CSR) en geef kennis (en geld?) in ruil voor het opdoen van (leiderschaps)vaardigheden, inspiratie of werkervaring voor medewerkers. Impact!

Wisseling van de wacht

Iedereen ervaart drukke of emotionele perioden gedurende de loopbaan. Werkgevers denken vaak mee en geven de medewerker ruimte om uiteindelijk weer sterk(er) terug te komen. Het garanderen van werk op hetzelfde niveau is een mooi uitgangspunt voor het verbeteren van de werk/privé balans. Laat medewerkers tijdelijk een andere functie uitvoeren, behoud ze en laat ze terugkomen als zij daar klaar voor zijn.

Vakantie

Het opnemen van vakantiedagen is een eenvoudige manier om medewerkers bevlogen te houden op de werkvloer. De afstand en de vrijgekomen tijd voor ontspanning zorgen ervoor dat medewerkers gemotiveerd blijven om goed te presteren.

En waarom niet het aantal vakantiedagen uitbreiden indien hier behoefte aan is? Zolang het resultaat positief blijft en de medewerker met nieuwe energie (en nieuwe ideeën!) weer aan de slag gaat, kan niemand hier bezwaar tegen hebben. Resultaat gaat immers voor op tijd.

Kantoorloos werken

Wat draagt het kantoor bij aan de productiviteit en gezondheid van medewerkers? Een interessante vraag die sommige teams doen kunnen besluiten om helemaal niet meer vanuit kantoor te werken. Vrijheid met grenzen, want het te leveren resultaat blijft bestaan. Wel zo duidelijk voor iedereen en het bespaart nog ruimte (en geld) ook.

De route naar morgen

Een goede werk/privé balans voor de medewerker vraagt om leiderschap en vertrouwen. En daar krijg je heel veel voor terug! Denk aan meer tevredenheid bij medewerkers, een hogere productiviteit en een sterke(re) reputatie van het bedrijf (fijn voor het binnenhalen en behoud van nieuw talent). Probeer het en creëer impact! Voor je medewerkers, hun kinderen en een betere wereld.

Zo maakt jouw bedrijf het verschil.

  1. Ontwerp een strategische aanpak met de koplopers uit de organisatie, aangevuld met directieleden, OR en HR (tbv besluitvorming). Benoem onder andere (voor de medewerker te kiezen) initiatieven, doelstellingen en aanpassingen in gerelateerde processen en de organisatiecultuur (waarden en normen).
  2. Communiceer en betrek relaties.
  3. Ben (allemaal) het goede voorbeeld.
  4. Observeer en coach medewerkers. Geef feedback.
  5. Reflecteer en evalueer.

Laten we samenwerken aan de dag van morgen. Met coaching of (kosteloos) online. Registreer om met anderen oplossingen te vinden, ervaringen te delen en inspiratie op te doen over het verbeteren van de werk/privé balans van medewerkers. Want we houden ze graag in hun kracht, toch?

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om voor jou een context te creëren waarin je op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat je het ouderschap naar ieders behoefte thuis kunt invullen én alle betrokkenen zich continu, op een toegankelijke wijze, kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!

Bronnen

ProjectManager.com.