Elk gezin heeft een wijze waarop zij functioneren, met elkaar samenwerken, problemen oplossen en doelen bereiken. Ofwel een gezinscultuur.

Een duidelijk geformuleerde gezinscultuur omschrijft de identiteit van je gezin en biedt jezelf, je relatie en gezin stabiliteit; het zorgt ervoor dat je alert bent op individuen, groepen of organisaties die niet handelen conform jullie waarden, waardoor je niet in je kracht kunt functioneren.

De gezinscultuur versterkt de familieband, biedt comfort en veiligheid voor het hele gezin. Het houdt wrijvingen zoveel mogelijk buiten de deur en functioneert als toetsingskader voor het selecteren van een (nieuwe) werkgever, school, oppas en dergelijke.

Drie onderdelen zijn van belang.

 1. Waarden: Een overtuiging over wat nagestreefd wordt of zou moeten worden. Het betreffen aspecten die we belangrijk vinden, bijvoorbeeld veiligheid en betrokkenheid.
 2. Normen: Een vertaling van de onderliggende waarden in concrete gedragsregels en voorschriften. Bij betrokkenheid formuleren we dan luisteren naar elkaar.
 3. Tradities: Vastgestelde activiteiten vanuit de identiteit en purpose van het gezin. Bijvoorbeeld zondag=familiedag, of de gezamenlijke wintersportvakantie.

Laat je niet uit je kracht halen. Formuleer jouw gezinscultuur en kies bewust voor een bevlogen bestaan!

De route naar morgen

Zo geef je jouw gezinscultuur vorm.

Met het format ontwerp je snel een leuke poster voor op de koelkast of andere centrale plek in huis.

1. Bespreek (indien mogelijk samen met je kinderen) de volgende vragen:

 • Wat is de purpose van ons gezin?
 • Wat voor gezin willen wij zijn?
 • Wat voor activiteiten willen wij doen?
 • Welke emotie(s) moet(en) de hoofdrol spelen in ons huis?
 • Welke aspecten zijn belangrijk voor ons als gezin?
 • Wat zijn de unieke talenten en capaciteiten van je gezinsleden?
 • Wat zijn onze verantwoordelijkheden als leden van dit gezin?
 • Wat zijn de principes die willen naleven?
 • Wie zijn onze helden en waarom?
 • Welke gezinnen inspireren ons en waarom?
 • Waarom kom je naar huis?
 • Wat zou je willen veranderen?
 • Hoe willen we worden herinnert?
 • Wat voor soort relatie willen we met elkaar hebben?
 • Hoe behandelen we elkaar?
 • Hoe kunnen wij bijdragen aan de samenleving?

2. Vat het gesprek samen tot concrete waarden, normen, tradities en de bijdrage die het gezin wil leveren aan de samenleving. 3. Maak er een mooi kunstwerk van: Ontwerp zelf iets of vul ons format in en leef je uit!
4. Stel een of meerdere familiemoment(en) vast voor reflectie, evaluatie en het bijwerken van de gezinscultuur.

Registreer Naar Morgen voor al je vragen, coaching, het delen van ervaringen of inspiratie.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jij op een dusdanige wijze wordt gewaardeerd op je werk, dat je het ouderschap naar ieders behoefte thuis kunt invullen én je continu, op een toegankelijke wijze, jezelf en het gezin kunt blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!