Het binnenhalen van talentvolle medewerkers, het vergroten van de productiviteit van medewerkers, employee branding en digitalisering. Zomaar wat prioriteiten van de Human Resources afdeling om als bedrijf te kunnen blijven groeien in deze dynamische tijd.

Welke besluiten er ook genomen worden, vergeet niet eerst eens je waardering uit te spreken. Het is het meest effectieve instrument om medewerkers in hun kracht te zetten. Het is eenvoudig, direct toe te passen en kosteloos.
Door waardering zijn we gemotiveerder, voelen we ons beter, krijgen we meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. We zijn productiever, loyaler (niet gewaardeerde medewerkers nemen 2x zo snel ontslag!) en betrokken. Hoe waardevol!

Aan de slag

Start dus vandaag nog en neem de volgende aandachtspunten mee voor het maximale effect in jouw organisatie.

Persoonlijke waarderingMeer dan andere factoren willen medewerkers vooral persoonlijk gewaardeerd worden. Eerlijk, authentiek en persoonlijk, bijvoorbeeld met een kaartje, het liefste van hun (hoogste) leidinggevende.

Als andere uitingen van waardering noemen zij:

  • Publieke waardering door middel van een award, certificaat or commendation
  • waardering van de leidinggevende, collega of klant
  • het ontvangen van een hoge score via feedbackscans
  • promotie of een verruiming van de scope van het werk
  • financiële benefits zoals een leuke zakenreis, bonus of salarisverhoging.

Observeren van waardering. Anderen (openbaar) gewaardeerd zien worden zet aan tot het leveren van een bijdrage die ook gewaardeerd zal worden (en dus niet tot jaloezie). Het zorgt voor vertrouwen, saamhorigheid en trots; we begrijpen waarom anderen gewaardeerd worden en hebben respect voor diegene die de waardering (openbaar) uitspreekt.

Elkaar waarderen. Onderzoek toont aan dat als medewerkers elkaar waarderen zij tot 26% meer betrokken zijn. Het zorgt ervoor dat ze gemotiveerder zijn om een bijdrage te leveren aan het geheel, ze zijn trots en begrijpen hoe hun bijdrage kan leiden tot resultaat van het bedrijf. Het zorgt voor 33% meer innovatie en 22% meer resultaat in de uit te voeren werkzaamheden.

Waardering als geheel. Het maximale effect van waardering wordt getoond als er een cultuur wordt gecreëerd waarin iedereen elkaar waardeert,  rekening houdend met de verschillende behoeften en de purpose van het bedrijf. Het geven van continue feedback is hiervoor een uitstekende werkwijze.

Het geven van waardering voegt waarde toe aan je organisatie. Aan wie schrijf jij een kaartje vandaag?

****

Leiders houden medewerkers bevlogen. Wanneer start jij? #naarmorgen


Bronnen

Gallup. Employee Recognition: Low Cost, High Impact. Annamarie Mann and Nate Dvorak, 2016.


Ook interessant

Betrokkenheid Empathie Gezin Management development Persoonlijk leiderschap Talentontwikkeling Werk

Maak het verschil: Stop pesten (preventief).

Anderen volgen, het gemis aan warmte en geborgenheid, jaloezie..Allemaal redenen om iemand te pesten en je eigen frustraties af te…
Read More
8 tips voor inclusiviteit
Betrokkenheid Empathie Gezin Management development Mentale gezondheid Persoonlijk leiderschap Werk

8 tips voor inclusiviteit

Kunnen zijn wie we zijn, altijd en overal. Inclusiviteit is aan de orde van de dag in ieder(e) organisatie, school…
Read More
Betrokkenheid Empathie Management development Persoonlijk leiderschap Talentontwikkeling Werk

Nog veel winst te behalen in het wervingsproces van leidinggevenden

Een organisatie waar medewerkers in hun kracht worden gezet zodat zij de beste prestatie kunnen leveren, begint bij het aanstellen…
Read More
1 2 3 7