Het binnenhalen van talentvolle medewerkers, het vergroten van de productiviteit van medewerkers, employee branding en digitalisering. Zomaar wat prioriteiten van de Human Resources afdeling om als bedrijf te kunnen blijven groeien in deze dynamische tijd.

Welke besluiten er ook genomen worden, vergeet niet eerst eens je waardering uit te spreken. Het is het meest effectieve instrument om medewerkers in hun kracht te zetten. Het is eenvoudig, direct toe te passen en kosteloos.
Door waardering zijn we gemotiveerder, voelen we ons beter, krijgen we meer zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. We zijn productiever, loyaler (niet gewaardeerde medewerkers nemen 2x zo snel ontslag!) en betrokken. Hoe waardevol!

Start dus vandaag nog en neem de volgende aandachtspunten mee voor het maximale effect in jouw organisatie.

Persoonlijke waardering

Meer dan andere factoren willen medewerkers vooral persoonlijk gewaardeerd worden. Eerlijk, authentiek en persoonlijk, bijvoorbeeld met een kaartje, het liefste van hun (hoogste) leidinggevende.

Als andere uitingen van waardering noemen zij:

  • Publieke waardering door middel van een award, certificaat or commendation
  • waardering van de leidinggevende, collega of klant
  • het ontvangen van een hoge score via feedbackscans
  • promotie of een verruiming van de scope van het werk
  • financiële benefits zoals een leuke zakenreis, bonus of salarisverhoging.

Observeren van waardering

Anderen (openbaar) gewaardeerd zien worden zet aan tot het leveren van een bijdrage die ook gewaardeerd zal worden (en dus niet tot jaloezie). Het zorgt voor vertrouwen, saamhorigheid en trots; we begrijpen waarom anderen gewaardeerd worden en hebben respect voor diegene die de waardering (openbaar) uitspreekt.

Elkaar waarderen

Onderzoek toont aan dat als medewerkers elkaar waarderen zij tot 26% meer betrokken zijn. Het zorgt ervoor dat ze gemotiveerder zijn om een bijdrage te leveren aan het geheel, ze zijn trots en begrijpen hoe hun bijdrage kan leiden tot resultaat van het bedrijf. Het zorgt voor 33% meer innovatie en 22% meer resultaat in de uit te voeren werkzaamheden.

Waardering als geheel

Het maximale effect van waardering wordt getoond als er een cultuur wordt gecreëerd waarin iedereen elkaar waardeert,  rekening houdend met de verschillende behoeften en de purpose van het bedrijf. Het geven van continue feedback is hiervoor een uitstekende werkwijze.

Het geven van waardering voegt waarde toe aan je organisatie. Aan wie schrijf jij een kaartje vandaag?

Naar morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!

Geïnspireerd door Gallup.