Betrokkenheid is een strategie Naar Morgen en levert meer winst op dan een strategie die louter focust op het maximaliseren van de winst.
In betrokken organisaties staat het aangaan van duurzame relaties centraal, gebaseerd op:

 • Vertrouwen
 • Synergie/goede samenwerking
 • Overeenkomende waarden en normen
 • Wederkerigheid
 • Open communicatie
 • Waardering.

Leiders van deze organisaties hebben dan ook de volgende doelstellingen.

 1. Leiderschapsbetrokkenheid: Zij zorgen ervoor dat leidinggevenden zich committeren aan de purpose, waarden en strategie van de organisatie. Daarnaast is het verstevigen van het (senior) leiderschapsteam prioriteit; zij dienen immers het goede voorbeeld te geven aan hun medewerkers.
 2. Medewerkersbetrokkenheid: Betrokken leidinggevenden creëren (vervolgens) betrokken medewerkers. Zij zetten medewerkers in hun kracht; ontwikkelen en waarderen hun, tonen respect, geven feedback, vrijheid en verantwoordelijkheid.
 3. Maatschappelijke betrokkenheid: Betrokken medewerkers zijn de ambassadeurs van je bedrijf; zij leveren zowel voor het bedrijf een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken, als in toenemende mate vanuit hun persoonlijke purpose.
 4. Klantbetrokkenheid: Dezelfde betrokken medewerkers zorgen ook voor een mooi visitekaartje van het bedrijf richting klanten. Betrokkenheid gaat immers over het aangaan van relaties. Niets lijkt onmogelijk als wederzijdse behoeften worden bevredigt.

Het resultaat?

 • Bevlogen medewerkers met een hogere productiviteit
 • Meer nieuwe ideeën door betere samenwerking
 • Een betere wereld door de bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken
 • En hiermee een sterke(re) reputatie.

Winst dus! Maar dan voor iedereen ♡.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!