De jaren van één centrale aanpak voor de maatschappelijke betrokkenheid van jouw bedrijf lijken voorbij. Want dé nieuwe ontwikkeling op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) wordt de gepersonaliseerde aanpak.

Werkgevers dienen steeds creatieve(re) oplossingen te bedenken om (getalenteerde) medewerkers aan hun te binden, want de louter financiële beloningen zijn niet meer goed genoeg om medewerkers bevlogen en productief aan het werk te houden.

En terecht. Er zijn echt wel mooiere doelstellingen te verzinnen dan (nóg) meer bedrijfswinst. En daar ligt dan ook een kans. Stop met het maken van dichtgetimmerde centrale plannen, verstrek liever kaders en geef teams en medewerkers de vrijheid om deze zelf in te vullen. De autonomie die hiermee wordt gecreëerd, levert behoorlijk wat mooie resultaten op. Denk bijvoorbeeld aan positieve effecten op het gebied van welzijn en tevredenheid. Meer commitment, meer enthousiasme en (ook hierdoor) meer winst.

De gepersonaliseerde aanpak is de nieuwe trend op het gebied van MVO of CSR.

Maak plaats voor het persoonlijke MVO-plan; een persoonlijk samengesteld activiteitenplan (al dan niet onderdeel van andere persoonlijke functioneringsplannen) waarmee de medewerker met een eigen aanpak een bijdrage levert aan de (internationale) gemeenschap.
De maatschappelijke betrokkenheid van jouw bedrijf wordt hiermee concreet, transparant én succesvol. Wat een mooie oplossing!

De route Naar Morgen

Zo start jij met het vergroten van meer medewerkers- én maatschappelijke betrokkenheid in jouw organisatie.

1. Start een mastermindgroep met medewerkers, leidinggevenden, HR, MVO, OR en directie.
2. Benoem de purpose van het bedrijf en passende goede doelen waaraan een bijdrage kan worden geleverd.
3. Ontwerp een kader met mogelijke activiteiten voor het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Bijvoorbeeld met:

4. Laat medewerkers vervolgens kiezen welke bijdrage zij willen leveren -vanuit de purpose– en hoe zij hier invulling aan willen geven.
5. Meet de gecreëerde impact en rapporteer deze in het jaarverslag.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!