Betrokken medewerkers zijn de ambassadeurs van je organisatie. Ze vergroten de winst van jouw bedrijf; ze zijn gezonder, productiever, hebben meer nieuwe ideeën en zorgen voor een uitstekende reputatie. 

Niet verwonderlijk dus dat betrokken medewerkers zorgen voor betrokken klanten. Betrokkenheid gaat immers om het aangaan van relaties (en dus niet het afvinken van transacties), gebaseerd op:

Employee Engagement Affects Key Business Outcomes

 • Vertrouwen
 • Synergie/goede samenwerking
 • Overeenkomende waarden en normen
 • Wederkerigheid
 • Open communicatie
 • Waardering.

De route Naar Morgen

Het is een andere mindset die je op de volgende wijze toepast in jouw organisatie.

 1. Bespreek in je team alle klantrelaties en beoordeel in hoeverre er betrokkenheid wordt getoond met de klant
 2. Meet de medewerkersbetrokkenheid in jouw organisatie en beoordeel of de juiste medewerkers in contact staan met de klant. Zijn ze ambassadeurs?
 3. Start met het vragen om feedback van de klant over de samenwerking en beloon medewerkers die zorgen voor goede feedback.
 4. Breng alle medewerkers met klantcontact regelmatig bijeen in een mastermindgroep voor training, inspiratie en het delen van best-practises, om gezamenlijk de betrokkenheid met de klanten te vergroten.
 5. Integreer betrokkenheid in het beloningsbeleid.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!