Er valt voor organisaties nog veel te winnen als het gaat om de betrokkenheid van medewerkers, zo blijkt uit het onderzoek The Broken Bridges of the Workplace, 2017 Employee Engagement Report van TINYpulse.

De belangrijkste aandachtspunten:

 • Werkgeluk wordt gecreëerd door non-financiële componenten, zoals de organisatiecultuur, in hoeverre onze potentie wordt benut en de werkomgeving. 
 • Er is gebrek aan aandacht voor verbintenissen tussen afdelingen
 • De waardering voor medewerkers verslechterd
 • Er is onduidelijkheid over de mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
 • Functioneringsgesprekken vinden niet plaats op een duurzame wijze: Er wordt geen waardevolle feedback gegeven, er is geen continuiteit met betrekking tot de inhoud van de gesprekken en er wordt geen duidelijkheid gegeven over de verdere loopbaan.

En misschien wel de belangrijkste conclusie: Er is een positieve relatie tussen een aanpak voor medewerkersbetrokkenheid en het functioneren van de medewerker. Dus waar wachten we nog op?

Open je hart. Communiceer. Werk samen. Óntwikkel samen. Bijvoorbeeld aan vaardigheden of een fijne(re) werkomgeving. Maar dan wel met collega’s van een andere afdeling natuurlijk.

De betrokkenheid van medewerkers levert veel op en vergt geen grote investeringen. Bijvoorbeeld meer inzet en productiviteit, meer nieuwe ideeën, hogere loyaliteit, gezondere medewerkers (en dus minder verzuim), betere klantrelaties en een sterke(re) reputatie.

 

De route naar Morgen

 1. Organiseer een mastermindgroep met medewerkers (zowel niet betrokken als betrokken), leidinggevenden, HR, OR en directie.
 2. Meet de betrokkenheid (nulmeting)
 3. Bespreek initiatieven om de medewerkersbetrokkenheid te vergroten
 4. Start de activiteiten
 5. Meet de betrokkenheid opnieuw (eenmeting) en vervolgens de impact voor het bedrijf.
 6. Kom regelmatig bijeen voor reflectie, evaluatie en het bespreken van aanpassingen.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!