De purpose is een absolute must-have om de potentie van jouw organisatie beter te benutten. Met het beantwoorden van één vraag creëer jij direct waarde en winst voor jouw bedrijf. 

Waarom doen we wat we doen?

Bedrijven met een purpose-gedreven organisatiecultuur handelen vanuit hun motivatie in alle bedrijfsprocessen en creëren hiermee betrokkenheid, focus én een sterkere bedrijfsreputatie. Maar er is meer! Volgens de Meaningful Brand Index:

 • presteren merken met een purpose gemiddeld 120% beter dan “traditioneel” denkende en opererende merken;
 • switcht 91% van merk of bedrijf als een ander merk met dezelfde prijs en kwaliteit wel een hoger doel zou nastreven dan enkel winst;
 • zou 76% een bedrijf met een purpose aanbevelen, terwijl tegelijkertijd 90% van de mensen aangeeft een bedrijf te boycotten als zij merken dat ze niet goed handelen op sociaal-maatschappelijk vlak;
 • houdt 81% van de respondenten rekening met de purpose van een bedrijf als ze ergens gaan solliciteren.

Heb je het antwoord al?

Zo bevorder jij een purpose-gedreven cultuur in jouw organisatie.

De route Naar Morgen

 • Stel een Mastermindgroep samen met medewerkers, leidinggevenden, HR, OR en directie.
 • Benoem de purpose van jouw bedrijf én de bijhorende kernwaarden (waarmee de purpose wordt uitdragen).
 • Licht de organisatiestructuur en werkprocessen door. Is de purpose overal het uitgangspunt?
 • Werf nieuwe medewerkers waarvan hun persoonlijke purpose én/of kernwaarden passen bij die van het bedrijf;
 • Identificeer de purpose-gedreven medewerkers. Zij zijn diegene die weten hoe en waar zij impact kunnen creëren, zijn van nature betrokken en loyaal, nemen verantwoordelijkheid en ontwikkelen zich tot ware leiders.
 • Waardeer deze ambassadeurs en laat hun een bijdrage leveren aan initiatieven om de purpose-gedreven cultuur te bevorderen (bijvoorbeeld een workshop over de individuele bijdragen);
 • Borg je kernwaarden in de feedbackgesprekken met medewerkers en competentietrainingen.
 • Kom regelmatig bijeen voor reflectie, evaluatie en het bespreken van mogelijke aanpassingen.

Wij begeleiden je graag. Download de leergang Organisaties naar betrokkenheid en/of de whitepaper Aan de slag met de purpose en waarden van jouw bedrijf of maak een afspraak met een organisatiecoach.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!