De samenwerking tussen het bedrijfsleven en non-profitorganisaties kan beter.
Hoe zou bijvoorbeeld onze samenleving eruit zien als iedere organisatie mensen beschikbaar stelt om een bijdrage te leveren aan een goed doel? En hoeveel winst zouden medewerkers het bedrijf vervolgens bezorgen met hun nieuwe ideeen en ontwikkelde vaardigheden? Opgedaan in een nieuwe rol of project.

Zo gezegd zo gedaan. Om mijn (leiderschaps)vaardigheden verder te ontwikkelen ben ik in 2014 gestart als vrijwillig bestuurder in het onderwijs. Het blijkt een ‘university of life’; niet alleen is vrijwilligerswerk goed voor je CV en creëert deze samenwerking voor het goede doel verbintenissen die nog lang blijven bestaan, het geeft vooral een ultiem gevoel van voldoening. Want hoe leuk is het om tijdens werktijd ervaring op te doen bij een non-profitorganisatie in een rol die je ambieert?

Gelukkig heeft ook de werkgever profijt bij jouw afwezigheid. Zo hebben medewerkers een positiever beeld van hun werkgever,  leveren zij meer inzet, zijn zij productiever, zorgen zij voor nieuwe ideeën, voelen zij minder (werk)stress en zijn zij loyaler.

Kortom, een positief effect op de reputatie én het resultaat van jouw bedrijf.

Vrijwilligerswerk, ofwel Werk met Impact, zorgt voor meer betrokkenheid met de (internationale) gemeenschap, maar ook met medewerkers. Het is het kruispunt van (medewerkers)betrokkenheid en MVO, daar waar mensen samenkomen en de wereld een beetje beter achterblijft ❤️.

Hoe werkt het?

  1. Formuleer maatschappelijke thema’s relevant voor jouw bedrijf
  2. Benader een non-profitorganisatie die zich inzet voor een geformuleerd thema
  3. Sluit een partnerschap; benoem bijvoorbeeld de werkzaamheden en het tijdspad.
  4. Laat medewerkers vrijwilligerswerk uitvoeren tijdens werktijd
  5. Evalueer en meet de gecreëerde impact. Mooie bijdrage aan het jaarverslag!

Of ontwikkel een kader voor de uitvoering van nevenfuncties, waardoor ook zonder samenwerking met een non-profitorganisatie door de organisatie zichtbaar een bijdrage wordt geleverd aan maatschappelijke vraagstukken.

Leid jij jouw organisatie (of team) naar morgen?

Leiderschap kent geen functie, titel of status. Leiderschap beschrijft ons gedrag en is te ontwikkelen. Hiervoor faciliteren wij voor jou het programma Werk met Impact, met modulen als het format Impactrapportage, de Leergang Organisaties naar betrokkenheid, het betrokkenheidsonderzoek en de whitepaper Werk met Impact met daarin onze aanpak voor betrokken medewerkers én een betere wereld.

De route naar Morgen

Iedereen in de mogelijkheid te stellen om zichzelf, het team en de organisatie verder te ontwikkelen. Dat is onze motivatie voor de ontwikkeling van De route naar morgen; een toegankelijk leiderschapstraject waarmee het potentieel van de organisatie beter wordt benut, als gevolg van meer betrokkenheid.

De route naar morgen bevat initiatieven die mensen samenbrengen en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft. De eindbestemming is helder: Impact! Voor de medewerker, het bedrijf én de (internationale) gemeenschap.