Om medewerkers goed te laten functioneren gebruiken vele organisaties instrumenten als een beoordelingscyclus en een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Prima instrumenten; lekker efficient, makkelijk te verwerken en goed in te plannen.

Medewerkers daarentegen verwachten vooral een luisterend oor. Een gesprek  over hun verdere ontwikkeling, om te klankborden of om simpelweg een schouderklopje in ontvangst te nemen. We willen af en toe gewoon aandacht nietwaar?

Onze leiders denken er echter luchtig over; “de deur staat immers altijd open”.

Maar luisteren is meer.

“Listening is the most critical business skill of all. The difference between great and mediocre business leaders is the ability to listen” (Bernie Ferrari).

Goede luisteraars creëren een emotionele connectie en maken van ieder gesprek een positieve ervaring.

  • Ze schakelen externe factoren zoveel mogelijk uit;
  • Zorgen voor warmte; veiligheid en vertrouwen;
  • Stellen vragen, gaan op ontdekking;
  • Werken samen; ze opperen suggesties en creëeren mogelijkheden (en verdedigen niet!).

Een duurzame relatie met je medewerkers creër je door (ook) te luisteren. Altijd en overal (wacht niet af!). Dan alleen functioneren medewerkers in hun kracht. En dát is nou juist het doel.

De route Naar Morgen

  1. Start een mastermindgroep voor leidinggevenden of medewerkers die hun luistervaardigheden kunnen verbeteren
  2. Coach en geef een of meerdere opdrachten om tijdens de volgende mastermind terug te koppelen.
  3. Evalueer en reflecteer de voortgang tijdens de volgende mastermind
  4. Herhaal dit proces regelmatig.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!