Gallup heeft onderzocht dat slechts 27% van de medewerkers zich volledig betrokken voelt bij de kernwaarden van de organisatie; wat leidt tot minder effectiviteit, (hierdoor) hogere kosten en minder winst (6%!). Denk hierbij aan hoger verloop en lagere productiviteit van medewerkers.

Ter ondersteuning aan de purpose hanteert een organisatie kernwaarden waarmee medewerkers duidelijkheid krijgen over het wenselijke gedrag in de organisatie.

Wanneer medewerkers zich “thuis voelen” bij deze kernwaarden en de purpose, ontstaat medewerkersbetrokkenheid; een emotionele verbinding komt tot stand, de medewerker toont loyaliteit, vergroot de innovatiekracht én de reputatie van de organisatie. Empowerment!

Purpose gedreven organisaties hebben de intrinsieke motivatie om te zorgen voor derden (in plaats van het maken van hoge(re) winst). Denk hierbij bijvoorbeeld aan het welzijn in de lokale of internationale gemeenschap, tevens het doel van een aanpak voor Corporate Social Responsibility (CSR) of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Medewerkersbetrokkenheid heeft dus een positief effect op het resultaat van jouw CSR/MVO aanpak, waarmee de verbinding met de kernwaarden van jouw organisatie behoorlijk belangrijk wordt. We willen immers voorkomen dat de aanpak van de organisatie z’n waarde verliest en in de kast beland. Of dat we claimen goed te zorgen voor onze mensen, maar er ergens in jouw productieketen een dramatische foto wordt gemaakt en aan de pers wordt aangeboden.

Betrokkenheid is mensenwerk. De focus van Corporate Social Responsibility verschuift naar Human Social Responsibility. People first!

De route Naar Morgen

Zo zorg je ervoor dat de betrokkenheid van de organisatie ook daadwerkelijk wordt uitgedragen door je medewerkers:

  • Betrek alle medewerkers bij de purpose.
  • Borg de kernwaarden in de werving- en beoordelingsprocessen.
  • Waardeer positieve bijdragen/initiatieven aan de organisatiecultuur.
  • Creëer een platform waar medewerkers worden geïnspireerd en met elkaar van gedachten kunnen wisselen over (nieuwe) initiatieven vanuit de purpose/CSR aanpak. Nodig ook je (internationale) stakeholders uit; bijvoorbeeld relevante charitatieve organisaties, klanten en leveranciers. Samenwerking creëert impact!
  • Geef medewerkers de vrijheid om zichzelf te ontwikkelen binnen de reikwijdte van de purpose; bijvoorbeeld door het verrichten van vrijwilligerswerk bij een relevante charitatieve organisatie.
  • Maak het persoonlijk. Ga het gesprek aan met de medewerker over hoe hij/zij kan bijdragen aan de purpose van de organisatie.
  • Neem afscheid van medewerkers die zich niet kunnen confirmeren met de kernwaarden en voorkom dat ze je organisatiecultuur aantasten!

Wij begeleiden je graag. Log in, neem deel aan een mastermindgroep of neem contact op voor maatwerk.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!