1 op de 8 medewerkers heeft last van werkstress en in 2014 zijn er 1 miljoen klachten van een burnout gemeld (waarvan 17% door jongeren!). Kosten: €1,8 miljard.

Het gebrek aan autonomie (44%), hoge eisen ten aanzien van taken (38%) en ongewenst gedrag (16%) worden genoemd als oorzaken dat vele medewerkers ziek worden (1). Ziek van de druk om de bedrijfswinst te maximaliseren, de controle en het gebrek aan waardering.

De urgentie om beter voor onze medewerkers te zorgen wordt ondertussen opgepakt. Zo experimenteert Zweden met een 6-urige werkdag, wil Frankrijk het e-mailen buiten werktijd verbieden en wordt er in Nederland volop aandacht besteed aan arbeidsomstandigheden, geven we de medewerker meer ruimte, een aanspreekpunt en voeren we veranderingen in de werkorganisatie door (1). De vraag is of deze “losse” initiatieven, vaak van bovenaf genomen, echt zullen zorgdragen voor een betere balans voor de medewerker; het werk moet immers af nietwaar?

Wij geloven meer in de strategische en integrale aanpak van de Amerikanen, waar medewerkersbetrokkenheid (“employee engagement”) niet meer is weg te denken uit menig directiekamer en waarvandaan gezamenlijk alle mogelijke oplossingen worden bedacht om medewerkers in hun kracht te zetten en hierdoor gezond te blijven:

 • Betrokken medewerkers tonen minder stress, hogere inzet en meten betere waarden in cholesterol en bloeddruk. Niet betrokken medewerkers worden twee keer zoveel gediagnostiseerd als depressief dan betrokken medewerkers (2).
 • Betrokken medewerkers tonen 37% minder afwezigheid (3).
 • En niet onbelangrijk…naast gezondheidswinst heeft medewerkersbetrokkenheid ook nog voordelen op het gebied van productiviteit, omzet, loyaliteit, veiligheid, kwaliteit en klanttevredenheid. Lees meer..

Laten we beginnen!

De route Naar Morgen

Zó creëer jij je eigen best practice (in jouw team of organisatie):

 • Start een mastermind met medewerkers, leidinggevenden, HR, OR en directie
 • Inventariseer je eigen behoeften om in je kracht te komen
 • Ga in gesprek met jouw leidinggevende of jouw medewerkers en bespreek de behoeften en een aanpak met daarin onder andere de volgende aandachtspunten:

a) Het faciliteren van eigen verantwoordelijkheid

b) Het faciliteren van flexibiliteit en vrijheid om naar eigen behoefte een waardevolle bijdrage te leveren voor het bedrijf

c) De motivatie waarvoor zij zich vol overgave blijven inzetten: Waarom doen wij wat we doen?

d) Het geven van waardering en feedback.

 • Evalueer de aanpak en presenteer aan de directie voor een organisatiebreed beleid.
 • Pas aanpak toe richting klanten en non-profits.

Inspiratie

 1. Factsheet Werkstress 2014, TNO
 2. Well Being: The Five Essential Elements, by Tom Rath & Jim Harter.
 3. Gallup’s 2013 State of the Workplace.