In september 2015 zijn de Global Goals for Sustainable Development vastgesteld. Van overheden, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven wordt actie verwacht. De uitdaging is groot, dus gezamenlijkheid is van belang!

De vertaalslag voor ons allemaal is al aanwezig en ook vele maatschappelijke organisaties flirten inmiddels met het bedrijfsleven  onder andere gezien het toenemend aantal vacatures voor een ‘corporate partnership lead’. Een mooi signaal. Want dat deze samenwerking zeer vruchtbaar kan zijn blijkt wel uit het succes van ‘corporate volunteering’ in onder meer de Verenigde Staten en Australië. De Verenigde Naties ziet dit initiatief zelfs als een belangrijke activiteit om de Global Goals te behalen en richtte Impact 2030 op waarmee zij vrijwilligerswerk, uitgevoerd door werknemers, wereldwijd bevorderen.

Naar Morgen brengt organisaties betrokkenheid, met medewerkers en de (internationale) gemeenschap, en zien dit initiatief als een mooie brug tussen het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties. Zeker gezien de winst die het oplevert (denk aan gezonde en betrokken medewerkers, het leveren van een bijdrage aan de Sustainable Global Goals en hiermee een sterke(re) reputatie).
Samenwerking creëert impact. In dit geval Werk met Impact.

Kom ook in actie en geef invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid van jouw organisatie met Werk met Impact!

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!