Afgelopen periode heb ik geïnvesteerd in mijn persoonlijke ontwikkeling. Met mijn vrijwilligersfunctie als bestuurslid bij een Montessori Vereniging, die ik sinds juni 2014 bekleed, heb ik veel meegemaakt en in korte tijd veel levenservaring opgedaan. Iemand in mijn omgeving noemde dit onlangs de ‘university of life’. En dat klopt. Het was zwaar, maar naderhand de meest leerzame periode uit m’n leven. En ik ben er trots op.

Toen ik vorig jaar solliciteerde naar mijn vrijwilligersbaan, of nevenfunctie, moest ik hier volgens mijn arbeidscontract goedkeuring voor vragen aan mijn werkgever. Dit was akkoord. Het eerste wat mijn werkgever zei was “dat ik er veel van kon leren”. En dat klopte. In mijn betaalde functie ondersteunde ik het bestuur van een vereniging, met mijn vrijwilligersbaan was ik zelf bestuurder van een vereniging met circa 90 personeelsleden en 1000 leden.

In 1 jaar tijd heb ik een wisseling van schooldirecteur (die er al geruime tijd jaar zat), een toenemend aantal kritische leden (ouders) en ondertussen een doorontwikkeling van het onderwijs meegemaakt, gebaseerd op de vaardigheden van de 21e eeuw. Een situatie die op veel weerstand stuitte. En waar ik, het bestuur, mee moest dealen. Naast de betaalde baan en een gezin met drie jonge kinderen. Dat was heftig.
Ik heb mezelf in toenemende mate ontwikkeld tot bestuurder en leiderschap als vaardigheid beter onder de knie gekregen. Koers houden en draagvlak creëren met als doel continuïteit. Het lijkt een simpele opgave, maar het ging niet altijd goed. Desondanks mag het (tussen)resultaat er zijn.

Voor mij is deze ervaring heel essentieel nu ik heb besloten om mijn eigen bedrijf te starten. Naar Morgen. Ik ontwikkel initiatieven die ervoor zorgen dat organisaties weer betrokkenheid tonen (en weerstand kan voorkomen weet ik nu). Het programma Werk met Impact bijvoorbeeld, waarmee ik zorg voor betrokken medewerkers en een betrokken omgeving. Door samen te werken creëren zij impact voor de gemeenschap én jouw bedrijf.

Met dit programma hoop ik het imago van vrijwilligerswerk/nevenfuncties te verbeteren. Het zou mooi zijn als er vanuit het bedrijfsleven meer aandacht voor komt. De voordelen of synergie die dit werk kan opleveren voor de medewerker én het bedrijf, daar wordt nog niet genoeg over nagedacht. Als werkgever kun je werknemers laten ontwikkelen in een organisatie die een bijdrage levert aan relevante maatschappelijke vraagstukken. Een win-win situatie. Als bedrijf vergroot je de maatschappelijke betrokkenheid en als medewerker kun je in korte tijd veel nieuwe vaardigheden ontwikkelen of kennis inzetten in projecten die ertoe doen.
Ik geloof in dit initiatief (zeker met mijn ervaring) en de voordelen voor alle betrokken partijen. Benieuwd? Bekijk vanaf vandaag het programma Werk met Impact.

De route Naar Morgen

  1. Organiseer een mastermind.
  2. Benoem de purpose van het bedrijf en goede doelen (passend bij de purpose).
  3. Ontwerp een programma: Deelnemers, duur vrijwilligerswerk, reflectie- en evaluatiemomenten, leerdoelen vrijwilligerswerk, etc.
  4. Communiceer in de organisatie en vind deelnemers. Interessant voor ontwikkeling leiderschapsvaardigheden!
  5. Start het programma en meet de impact.
  6. Kom regelmatig bijeen voor reflectie, evaluatie en voortgang.

Wij begeleiden je graag. Neem contact op of download het whitepaper Werk met Impact voor meer informatie.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!