Het vakgebied maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. Waar het begon met milieuaangelegenheden en andere ‘groene’ initiatieven, is MVO inmiddels bij vele bedrijven volledig geïntegreerd in het bedrijfsproces en zorgt het integrale MVO team ervoor dat verschillende kernthema’s (arbeidsomstandigheden, inkoop, energie, afval, verpakkingen e.d.) worden opgenomen in het MVO plan.

Wat mij betreft is betrokkenheid ook een kernthema. De betrokkenheid met medewerkers en met externe stakeholders. Natuurlijk, alle initiatieven die in het MVO plan staan omschreven en worden uitgevoerd hebben te maken met betrokkenheid. Klopt. Maar in hoeverre tonen we daadwerkelijk betrokkenheid? Hoe vaak wordt overleg gevoerd met non-profits om samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken? En welke activiteiten worden ontplooit om medewerkers betrokken te houden?

Betrokkenheid draait om het creëren van verbinding tussen mensen (tweezijdig) en geeft organisaties een hart. Het voegt waarde toe aan de gemeenschap, medewerkers en jouw bedrijf. Bedrijven die betrokkenheid tonen presteren beter dan hun concurrenten en medewerkersbetrokkenheid levert loyaliteit, een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim op. Maatschappelijke betrokkenheid levert de gemeenschap veel op en jouw bedrijf een goede reputatie.

Genoeg voordelen en dus verdiend betrokkenheid ook aandacht in jouw organisatie. Richting de gemeenschap én medewerkers, de grootste uitdaging: Van de wereldwijde beroepsbevolking geeft slechts 18% aan zich betrokken te voelen (in West-Europa is dit 14%). Nu, maar zeker richting de toekomst wanneer een nieuwe generatie met andere behoeften de arbeidsmarkt domineert.

De aanpak is eenvoudig. Er zijn vele voorbeelden om betrokkenheid bij medewerkers te creëren in jouw bedrijf.
Zelf ben ik erg enthousiast over ‘volunteering’, een concept wat ervoor zorgt dat medewerkers vanuit alle lagen vanuit jouw bedrijf tijd en kennis investeren in een project tijdens werkuren. Ze doen dit in lokale projecten die deze tijd en kennis nodig hebben. Het gebeurt effectief en met een doel, vaak in een afgebakend tijdsbestek van enkele weken of maanden. Maatschappelijke vraagstukken worden zo opgelost door bedrijven, wat zorgt voor verbinding en vertrouwen. Maar ook voor betrokken medewerkers. Win-win!
Werk(en) met Impact is mogelijk voor iedereen. Zullen we het samen oppakken?

De route Naar Morgen

  1. Organiseer een mastermind met medewerkers, leidinggevenden, HR, OR en directie.
  2. Benoem de purpose van het bedrijf
  3. Meet de betrokkenheid (nulmeting)
  4. Bespreek de resultaten en vul aan met eigen initiatieven
  5. Voer de initiatieven uit, leidinggevenden hebben hier een belangrijke rol!
  6. Meet de betrokkenheid (eenmeting)
  7. Meet de impact
  8. Reflecteer, evalueer en pas aanpak aan.
  9. Kom regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken.

Naar Morgen

Wij brengen betrokkenheid.

Vanuit onze motivatie om ieders potentieel te benutten is het ons hoogste doel om een context te creëren waarin jullie medewerkers op een dusdanige wijze waarderen, dat zij het ouderschap naar ieders behoefte kunnen invullen én zich continu, op een toegankelijke, wijze kunnen blijven ontwikkelen.

Hiervoor inspireren en begeleiden wij met initiatieven die leiderschap bevorderen; initiatieven die mensen samenbrengen, in hun kracht zetten en waarmee de wereld een beetje beter achterblijft.

De eindbestemming is helder: Impact!